Chwileczkę. Lądujemy...

 

CEDD to silna
kooperacja Partnerów

Wspólne działanie dla tworzenia ekosystemu obszarów BSP, zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz docelowej integracji przestrzeni lotniczej ruchu załogowego z bezzałogowym.

CEDD jest programem strategicznym

CEDD to Program uznany został jako element Strategi na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

CEDD na arenie europejskiej

CEDD należy do Europejskiej Sieci Demonstratorów U-Space (European Network of U-Space Demonstrators).
DroneLAB

CEDD DroneLAB

Synergiczne działania ekspertów branży BSP, dziedzin naukowych, instytucji państwowych i samorządów w celu wypracowania użytecznych usług dronowych.
OBSZARY TESTOWE

Obszary Testowe

Wyznaczone i przygotowane obszary testowe przeznaczone dla doskonalenia usług lub opracowywania nowych, przed wdrożeniem komercyjnym.
DTM METROPOLITAN

DTM Metropolitan

Opracowany i wdrożony system kontroli lotów BSP, głównie w przestrzeni miejskiej, jako narzędzie wspierające bezpieczeństwo lotów.
012345678900123456789001234567890
tyś.

dronów w polskiej przestrzeni powietrznej

0123456789001234567890 012345678900123456789001234567890

liczba osób posiadających świadectwa kwalifikacji

0123456789001234567890
tyś.

liczba pobranych aplikacji Drone Radar

Jak działa?CEDD

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) powstał ze względu na potrzebę zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, podnoszenia jej innowacyjności i zaawansowania technologicznego, jak również potrzebę wsparcia i wdrażania nowoczesnych technologii w zakresie analizy danych i nowoczesnych środków transportu. Poparty doświadczeniem i najlepszymi praktykami dostawców i odbiorców usług, konstruktorów, legislatorów oraz osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo w tym bezpieczeństwo danych i poszanowania prywatności.

Partnerzy CEDD

Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia
Synergia współpracy 41 miast i gmin dająca wyjątkowe w skali Kraju możliwości stworzenia idealnych warunków dla zastosowań BSP.
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Dzięki rozwiązaniom wytworzonym w CEDD, stworzy najbardziej dopasowane do realiów i odpowiadające na potrzeby, prawo lotniczne dla użytkowania BSP.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Lider rozwiązań systemowych i strategicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa i integracji ruchu w przestrzeni lotniczej.
Ministerstwo Infrastruktury
Zwierzchnictwo na Programem CEDD potwierdzające wysoki priorytet dla prowadzonych działań i strategicznego podejścia do potencjału zastosowań BSP.

ANKIETADołącz do CEDD – wypełnij ankietę

wypełnione dane tworzą bazę Polskich podmiotów, firm czy instytucji naukowo-badawczych, które są obecne w szeroko rozumianej branży BSP

ZMIANY W PRAWIERozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

U-SPACE – RYNEK – WIZJA ROZWOJUBiała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych

Biała Księga systematyzuje i konsoliduje rozproszoną dotąd wiedzę o nowym segmencie rynku lotniczego, czyli bezzałogowych statkach powietrznych (BSP, drony).

Adres korespondencyjny:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

KONTAKT

..