Chwileczkę. Lądujemy...

 

CEDD to silna
kooperacja Partnerów

Wspólne działanie dla tworzenia ekosystemu obszarów BSP, zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz docelowej integracji przestrzeni lotniczej ruchu załogowego z bezzałogowym.

CEDD jest programem strategicznym

CEDD to Program uznany został jako element Strategi na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

CEDD na arenie europejskiej

CEDD należy do Europejskiej Sieci Demonstratorów U-Space (European Network of U-Space Demonstrators).
DroneLAB

CEDD DroneLAB

Synergiczne działania ekspertów branży BSP, dziedzin naukowych, instytucji państwowych i samorządów w celu wypracowania użytecznych usług dronowych.
OBSZARY TESTOWE

Obszary Testowe

Wyznaczone i przygotowane obszary testowe przeznaczone dla doskonalenia usług lub opracowywania nowych, przed wdrożeniem komercyjnym.
DTM METROPOLITAN

PANSA UTM

Opracowany i wdrożony system kontroli lotów BSP, głównie w przestrzeni miejskiej, jako narzędzie wspierające bezpieczeństwo lotów.
012345678900123456789001234567890

zarejestrowanych dronów (luty’20)

0123456789001234567890012345678900123456789001234567890

liczba osób posiadających świadectwa kwalifikacji (luty’20)

0123456789001234567890
tyś.

liczba pobranych aplikacji Drone Radar

U-SPACE – RYNEK – WIZJA ROZWOJUBiała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych

Biała Księga systematyzuje i konsoliduje rozproszoną dotąd wiedzę o nowym segmencie rynku lotniczego, czyli bezzałogowych statkach powietrznych (BSP, drony).

Jak działa?CEDD

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) powstał ze względu na potrzebę zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, podnoszenia jej innowacyjności i zaawansowania technologicznego, jak również potrzebę wsparcia i wdrażania nowoczesnych technologii w zakresie analizy danych i nowoczesnych środków transportu. Poparty doświadczeniem i najlepszymi praktykami dostawców i odbiorców usług, konstruktorów, legislatorów oraz osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo w tym bezpieczeństwo danych i poszanowania prywatności.

Partnerzy CEDD

Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia
Synergia współpracy 41 miast i gmin dająca wyjątkowe w skali Kraju możliwości stworzenia idealnych warunków dla zastosowań BSP.
 http://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/03/ulc-logo-crop-160x160.png
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Dzięki rozwiązaniom wytworzonym w CEDD, stworzy najbardziej dopasowane do realiów i odpowiadające na potrzeby, prawo lotniczne dla użytkowania BSP.
 http://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/03/PAZP_logo.png
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Lider rozwiązań systemowych i strategicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa i integracji ruchu w przestrzeni lotniczej.
 http://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/03/ministerstwo_infrastruktury_black-160x160.png
Ministerstwo Infrastruktury
Zwierzchnictwo na Programem CEDD potwierdzające wysoki priorytet dla prowadzonych działań i strategicznego podejścia do potencjału zastosowań BSP.

ANKIETADołącz do CEDD – wypełnij ankietę

wypełnione dane tworzą bazę Polskich podmiotów, firm czy instytucji naukowo-badawczych, które są obecne w szeroko rozumianej branży BSP

ZMIANY W PRAWIERozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

Adres korespondencyjny:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

KONTAKT

..