Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciAnkietaRuszył Spis branży obszaru BSP

Styczeń 30, 2019
http://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/01/businessman-examining-papers-at-table_1262-3706.jpg

Ruszyła oficjalna inwentaryzacja branży BSP czyli podmiotów, organizacji czy instytucji działających na rynku statków bezzałogowych.

Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety podając wymagane dane, które:

  • zobrazują rozmiar branży obszaru produkcji, usług, badawczo-rozwojowego, naukowego
  • stworzą ogólnopolską bazę podmiotów z branży BSP
  • posłużą do analizy statystycznych
  • będą pierwszym etapem dołączenia do CEDD (na jej podstawie poszukiwani będą partnerzy)

Wkrótce powstanie udostępniona baza kontaktowa zebranych danych aby umożliwić wzajemne kojarzenie swoich działań, nawiązywanie relacji, zleceń na usługi czy też wymianę informacji.

Już dziś wypełnij ankietę dostępną tutaj 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą przy 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: http://bip.metropoliagzm.pl.
Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@metropoliagzm.pl.
Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przekazania Pani/Panu informacji dotyczących działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach porozumienia o utworzeniu Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów
(w skrócie CEDD) , prowadzenia promocji związku metropolitalnego oraz CEDD i jego obszaru na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym
w województwie śląskim  i realizacji zasady jawności działania organów związku metropolitalnego, która wynika z art. 19 ww. ustawy.
Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody. W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych Osobowych do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych tj. ustawy  o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r.
Adres korespondencyjny:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

KONTAKT

..