Seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego

  W dniu 6 lutego 2019 roku w siedzibie Instytutu Lotnictwa (al. Krakowska 110/114) w budynku X na 2 piętrze, odbędzie się seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego, podczas którego omówione zostaną zmiany wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków

Read More...