Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciZaproszenieZaproszenie dla firm z branży BSP

13 marca, 2019
 http://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/03/image-for-drone-blog-1024x576.jpg

Zaproszenie dla firm z branży Bezzałogowych Statków Powietrznych do wykonania lotów testowych mających na celu opracowanie wytycznych dla usługi wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie poprawy jakości powietrza z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych

W ramach prac Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów na rzecz rozwoju branży BSP, w lutym 2019 roku „DroneLab Środowisko” rozpoczął pracę nad opracowaniem wytycznych dla usługi wykorzystującej BSP na rzecz działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę egzekwowalności Uchwał Antysmogowych oraz zakazu spalania śmieci na terenie Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

W związku z rozpoczęciem prac mających na celu wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów zaprasza firmy z branży BSP, zainteresowane wsparciem prac „DroneLab Środowisko” oraz dysponujące odpowiednią technologią i doświadczeniem do:

 

  • przeprowadzenia skoordynowanych lotów testowych podsumowujących sezon grzewczy 2018/2019 – loty testowe powinny odbyć się jednocześnie w kilku miastach, oprócz komponentu badawczego loty te zostaną także wykorzystane na rzecz promowania usługi;

 

  • opracowania wniosków z tych lotów oraz zaprezentowania ich podczas Okrągłego Stołu interesariuszy, który odbędzie się w kwietniu 2019 roku.

 

 

Wnioski płynące z rozmów z ekspertami oraz przedstawicieli władz lokalnych zajmującymi się analizą jakości powietrza oraz działaniami na rzecz jego poprawy wskazują, iż jest coraz większe zrozumienie wśród lokalnych społeczności zagrożeń dla zdrowia związanych z zanieczyszczeniem powietrza. W konsekwencji urzędy oraz straż miejska notują coraz więcej zgłoszeń dotyczących spalania nielegalnych paliw.  Jednocześnie doświadczenia płynące z projektów realizowanych na terenie miast m.in. Katowic czy Bielska-Białej mających na celę analizę emisji z wykorzystaniem BSP wpłynęły na ograniczenie emisji przy znacznym obniżeniu kosztów kontroli. W obu przypadkach samorządy lokalne korzystały z profesjonalnej firmy zewnętrznej gwarantującej najwyższe standardy bezpieczeństwa, oraz profesjonalną realizację usługi. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu, wywiadach z ekspertami oraz przykładach dobrych praktyk CEDD proponuje następujące założenia lotów testowych:

 

Założenia lotów testowych

 

  • Realizacja lotu 19 marca 2019 roku
  • Czas około 2 godzin
  • Loty powinny odbywać się na terenie JST w wybranym przez samorząd lub straż miejską obszarze zagrożonym ryzykiem, z którego płyną skargi od mieszkańców do urzędu miasta lub straży miejskiej o incydentach zanieczyszczania powietrza,
  • Loty powinny zostać zrealizowane w obecności i we współpracy z przedstawicielami straży miejskiej, którzy dysponują stosownym przygotowaniem i będą mogli dokonać inspekcji na podstawie wskazania z dronu
  • Test potrwa około 2 godzin i będzie polegał na  pobraniu próbki ze strugi dymu bezpośrednio z komina, urządzenie zamontowane do BSP – wskazuje zdalny pomiar zanieczyszczeń PM10, PM 2,5, PM1. z wykorzystaniem laserowego licznika rozsianych cząstek stałych dla substancji: Etanol, Amoniak, Chlorek wodoru, Formaldehyd;
  • Badanie wykonywane jest przez 2 operatorów z wykorzystaniem 2 wielowirnikowców oraz analityka interpretującego pozyskane dane z głowicy pomiarowej.
  • Dodatkowo firma dokonująca testu zobowiązuje się do przygotowania podsumowania lotu oraz dotychczasowych doświadczeń w zakresie analiz na rzecz poprawy jakości powietrza, które zostaną zaprezentowane podczas spotkania interesariuszy w kwietniu 2019 roku.
  • Loty powinny być wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi użycia BSP

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2019 r. na adres mailowy kontakt@cedd.pl

 

 

 

Więcej informacji:

Joanna Wis Bielewicz

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

j.wis@innowo.org

 

Marcin Dziekański

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

kontakt@cedd.pl lub m.dziekanski@metropoliagzm.pl

Adres korespondencyjny:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

KONTAKT

..