Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciAnkietaKonsultacje społeczne rekomendacji zawartych w raporcie Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych

19 marca, 2019
 http://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/03/financial-2860753_1280-1024x678.jpg

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do konsultacji społecznych rekomendacji zawartych w Białej Księdze Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych (str.79-85), przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym. 

Biała Księga została opublikowana 5 lutego 2019 r. Jest to dokument, który systematyzuje i konsoliduje rozproszoną dotąd wiedzę o nowym segmencie rynku lotniczego, czyli bezzałogowych statkach powietrznych. Biała Księga zawiera obszerną analizę potencjału rynku oraz tendencji rozwojowych lotnictwa bezzałogowego, które podlega szybkiej automatyzacji, kreując nowe możliwości w zakresie usług i produktów. Biała Księga, a w szczególności zawarte w niej cele i rekomendacje, będą stanowić punkt wyjścia do przyszłych prac nad krajową strategią w odniesieniu do bezzałogowych statków powietrznych.

Konsultacje mają charakter otwarty. W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, uwag i sugestii do ww. rekomendacji w formie elektronicznej, za pomocą formularza.
Odpowiedź umieszoną na formularzu prosimy przesyłać na adres konsultacje.bialaksiega@mi.gov.pl w terminie do 8 kwietnia 2019 r.

Pobierz plik: pdf – Biała Księga Bezzałogowych Statków Powietrznych (Rozmiar : 0.96MB)

Pobierz plik: DOCX Formularz – konsultacje Białej Księgi (Rozmiar : 0.02MB)

Adres korespondencyjny:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

KONTAKT

..