Chwileczkę. Lądujemy...

 

Aktualnoscidronelab_infrastrukturaWykorzystanie BSP w inwestycjach infrastrukturalnych – Spotkanie 26.07.2019

19 lipca, 2019
 http://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/07/budowa-1280x853.jpg

Na podstawie ustaleń Komitetu Sterującego Programu Żwirko i Wigura zostały podjęte działania mające na celu wypracowanie rekomendacji zastosowania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w inwestycjach infrastrukturalnych. Korzyści płynące z zastosowania BSP w procesie infrastrukturalnym zostały wstępnie przedstawione w „Białej Księdze Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych”. 

W nawiązaniu do wcześniejszej zapowiedzi, w celu dalszej identyfikacji rynku i potrzeb interesariuszy w obszarze wykorzystania BSP w procesie inwestycji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem etapu inwentaryzacji terenu pod inwestycje, w dniu 26.07.2019 r. w Ministerstwie Infrastruktury: sala A, budynek B, godz. 10:00, odbędzie się spotkanie, mające na celu możliwość zapoznania się z potencjałem, jaki daje zastosowanie BSP. Spotkanie odbędzie się w ramach zainicjowanego procesu DroneLAB Inwestycje Infrastrukturalne.

Działania DroneLAB to skoordynowane działania prowadzone w procesie partycypacyjnym, integrującym różnych stron interesariuszy (usługodawców, usługobiorców, ekspertów, naukę) w celu wypracowania dobrych praktyk wykorzystania BSP w procesie inwestycyjnym. Spotkanie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i obserwacji oraz dyskusji o potencjalnych barierach zastosowań BSP w inwestycjach infrastrukturalnych. Wnioski ze spotkania posłużą do zaplanowania dalszych działań.

Podmioty – dostawców rozwiązań, zainteresowanych prezentacją swoich doświadczeń w konkretnych projektach infrastrukturalnych, zachęcamy do zgłoszenia na adres: kontakt@cedd.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć prezentację, dotyczącą Państwa działalności w obszarze tematycznym spotkania, która będzie postawą do decyzji o udziale w spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się 26.07.2019, Ministerstwo Infrastruktury: sala A, budynek B, godz. 10:00

Adres korespondencyjny:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

KONTAKT

..