Chwileczkę. Lądujemy...

 

Konkurs AkademickiCEDD Droniada 2019

Lotnisko Katowice Muchowiec5-6 czerwiec 2019

Konkurs Akademicki „Droniada 2019„ organizowany jest na terenie Aeroklubu Śląskiego w Katowicach.
Poprzedza ją półroczny cykl przygotowań i wspólnej pracy zespołów oraz Komitetu Organizacyjnego nad rozwiązaniami technicznymi do zastosowania innowacynie właśnie na Droniadzie.

Droniada 2019 współorganizowana jest z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, również jako element działań CEDD.
Droniada w edycji tegorocznej to również ogromne centrum kompetencji i wiedzy, w wyjątkowej w skali kraju wielkości. To tutaj, przez kilka dni będziemy organizować merytoryczne i profesjonalne seminaria dotyczące najnowszej wiedzy z tego obszaru. To własnie tutaj zebrany będzie najbardziej kompetentny zespół ekspertów i autorytetów w obszarze zarządzania i organizacji lotów BSP, głównie z udziałem Partnerów CEDD.

Szczególny nacisk postawimy na bezpieczeństwo misji – doprecyzowanie systemów stworzonych na potrzeby Droniady 2018: antykolizyjnego, systemu automatycznego lądowania w trybie IoT, DTM oraz budowę nowych: rozpoznawania kształtu i koloru pojazdów oraz uniwersalnego, ustandaryzowanego mechanizmu przenoszenia ładunku (cargo).

Cele Droniady

Droniada to poligon technologiczny w formie konkursu akademickiego, na którym konstruktorzy mogą w praktyce zaprezentować swoje rozwiązania użytkownikom i potencjalnym inwestorom.

 1. Prezentacja sposobów wykrywania marek i kolorów pojazdów w ruchu
 2. Sprawdzenie koncepcji uniwersalnych, zestandaryzowanych mechanizmów przenoszenia ładunków (cargo)
 3. Pokaz działających systemów DTM i UTM w ramach U-Space w zastosowaniach w lotach dronów na potrzeby zarządzania kryzysowego i inspekcji infrastruktury.
 4. Stymulowanie gospodarki cyfrowej poprzez prezentację dronów jako elementów złożonych systemów internetu rzeczy (ang. IoT).
 5. Droniada jest poligonem weryfikującym możliwości systemów opartych o bezzałogowce realizujących konkretne potrzeby mogące stać się podstawą nowatorskich produktów lub usług z zakresu zarządzania kryzysowego i geoinformacji.

W konkursie wezmą udział czteroosobowe zespoły akademickie, które potrafią połączyć wiedzę z robotyki, teleinformatyki, geoinformacji, elektroniki i lotnictwa. Sam konkurs jest tak zaplanowany, aby sprawdzić aktualne oraz potencjalne możliwości systemów bezzałogowych w dostarczaniu realnej wartości odbiorcy końcowemu.

Założenia

 1. W konkursie punktujemy poszczególne, cząstkowe rozwiązania i nie uzależniamy od ich poprawnego wykonania zaliczenia misji .
 2. Bezwzględnym warunkiem uczestniczenia w Droniadzie są wcześniejsze testy sprzętu i systemów teleinformatycznych w kwietniu i maju 2019 r.
 3. BSP do 25 kg MTOM są oprogramowane zgodnie z założeniami konkursowymi.
 4. Transpondery ADS-B wykorzystywane w zawodach, mogą pochodzić od różnych producentów, o ile przeszły one kontrolę spójności działania z systemem DTM dostarczonym przez firmę HAWK-E. Jednakże w imieniu firmy Aerobits deklarujemy możliwość wypożyczenia ich urządzeń o mocy 1 W.
 5. Lądowiska będą zwykłymi platformami 2×2 metry bez urządzeń radiowych.
 6. Magazyny w konkurencji „Most powietrzny” przygotowują do misji same zespoły pod nadzorem Komisji Sędziowskiej. Wcześniej organizatorzy umieszczą platformy- magazyny w odpowiednich miejscach.
 7. Samochody do konkurencji „Auto na radio” zapewniają organizatorzy.
 8. Terenem akcji ma by Aeroklub Śląski między jego budynkami a pasem startowym przy odpowiednim geofencingu.
 9. Preferowanym sposobem prowadzenia misji są loty w trybie automatycznym. Zespół musi przed startem poinformować Komisję Sędziowską w jakim trybie wykonuje misję, jeśli zaś warunki zmuszą operatorów do przejęcia sterów w trakcie, zgłaszają to niezwłocznie sędziom.
 10. Misję „Most powietrzny” zespoły wykonują po trzy jednocześnie. Dopuszcza się również loty po cztery, dwa i samodzielne. Natomiast misję „Auto na radio” prowadzi jedna ekipa, ale na polu są trzy samochody.

Poniżej znajduje się program imprezy (odnośnik do strony 5zywiolow.pl)

Adres korespondencyjny:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

KONTAKT

..