Chwileczkę. Lądujemy...

 

Obszary testowe CEDDKoncepcja

Uzupełnienie łańcucha korzyści
Obszar testowy stanowi uzupełnienie ścieżki rozwoju usługi w Centralnoeuropejskim Demonstratorze Dronów.

W pierwszej fazie rozwoju na rynku pojawiają się rozwiązania które mogą być na etapie badawczo-rozwojowym bądź już dojrzałym i już sprzedawanym. Aby uzyskać efekt skali dla wdrożeń CEDD skupia się na tworzeniu wytycznych dla usług, które powinny być powtarzalne i spełniać jednakowe kryteria jakościowe. W tym celu powstała inicjatywa DroneLAB. 

Etapy testów

Opracowana pod kątem oczekiwań i możliwości technologicznych usługa powinna trafić na dwa etapy testów:
Etap testów technologii
etap testów zgodności technologicznej z wymogami prawa i wytycznych certyfikacyjnych, testy odporności na czynniki zewnętrze, diagnoza parametrów, kontrola zgodności ze specyfikacją
Etap testów i demonstracji usługi
etap weryfikacji gotowości platformy do świadczenia określonej usługi z założonym poziomem jakości, weryfikacja powtarzalności misji, kontrola parametrów i możliwości bezpiecznej misji w warunkach zgodnych z docelowymi – na wyjściu: rekomendacja do świadczenia usługi

Ścieżka rozwoju usługi

Ścieżka rozwoju usługi w CEDD i rola obszaru testowego.
opracowanie Marcin Dziekański

Etap testów technologii będzie odbywał się w warunkach laboratoryjnych i/lub na specjalnie wydzielonych poligonach. Odpowiedzialność za ich wykonanie i potwierdzenie wyników będzię posiadała wyznaczona jednostka certyfikująca. 

Etap testów i demonstracji jest zakresem działań obszarów testowych CEDD. W tym celu wyznaczono w przestrzeni powietrznej strefy, które mogą być wyłączane z ruchu lotniczego i na ten czas przeznaczone na wykonanie testów usługi. 

Na obszar testowy trafiają rozwiązania technologicznie dojrzałe, które nie stwarzają zagrożen. W tym sensie, obszar testowy jest miejscem nie róźniącym się od innego miejsca, w którym dane loty mogą być wykonane w zakresie VLOS i BVLOS zgodnie z prawem. Jednakże, możliwość wyłączenia strefy stanowi możliwość wykonywania wielokrotnych prob misji w trybach automatycznych i autonomicznych (w ramach wyznaczonej tzw. piaskownicy regulacyjnej). 

Przepływ korzyści

Transfer doświadczen pomiedzy komponentami CEDD jest nastawiony na maksymalizowanie korzyści i zbudowanie maksymalnej synergii działan.
 http://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/09/Zrzut-ekranu-2019-09-20-o-13.25.45-1.png

W celu propagowania wyników i wymiany doświadczeń określony został komponent (podprojekt) PromoDrone, który również odpowiedzialny jest za komunikację CEDD oraz budowę akceptacji społecznej dla technologii.

Akceptacja społeczne jest kluczowa dla zrozumienia korzyści jakie niesie technologia bezzałogowych statków powietrznych jako przeciwwaga dla obaw o niebezpieczne sytuacje z nimi związane.  

Pełna synergia działań

Kluczem do sukcesu działań CEDD dla pobudzenia rynku BSP jest połączenie działań poszczególnych komponentów i przepływ doświadczeń w postaci łańcucha korzyści.
Opracowanie: Marcin Dziekański

Możliwości działań

Obszar testowy CEDD to miejsce dla dojrzałych technologii.
 http://cedd.pl/wp-content/uploads/2017/12/home_inner_04.jpg
DEMONSTRACJA USŁUGI
Możliwość prezentacji sprzętu i usługi przed potencjalnym klientem
ZGODNOŚĆ SYSTEMÓW
Możliwość testowania zgodności działania platform z systemami kontroli lotów i lądowych systemów wspierających misje.
TESTY W TERENIE
Możliwość testowania platform w symulowanych działaniach operacyjnych dla sprawdzenia optymalnego zastosowania.
TESTOWANIE USŁUG
Możliwości sprawdzenia powtarzalności i prawidłowości działania usługi przed wdrożeniem komercyjnym.
POTWIERDZENIE PARAMETRÓW
Możliwość potwierdzenia w praktyce parametrów deklarowanych przez producenta przy docelowym wdrożeniu.

Obszary testowe w GZM

W celu realizacji demonstracji usług wytypowano dwa obszary w granicach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które nie kolidowały z rejsowym ruchem powietrznym.

Obszary zlokalizowane są w skrajnie oddalonych miejscach i charakteryzują się odmiennymi cechami takimi jak, bliskość lotnisk, zbiorniki wodne, zróżnicowanie terenu czy odległości w linii prostej. 

Granice obszarów określają granice stref tymczasowo rezerwowanych (Temporary Reserved Area). 

 http://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/09/metropolia_obszary_800.png

Adres korespondencyjny:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

KONTAKT

..

pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish