Chwileczkę. Lądujemy...

 

Partnerzy CEDD

Instytucje tworzące Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

GZM jest naturalnym miejscem, gdzie nowoczesne i innowacyjne technologie mogą być wdrażane. Ze względu na specyfikę swojego obszaru, możliwe jest tutaj sprawdzenie pracy dronów – trybie automatycznym – w warunkach typowych i charakterystycznych dla zabudowy wielkomiejskiej, rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej i przemysłowej. Ponadto dzięki zinstytucjonalizowaniu funkcjonowania metropolii, realizacja projektów o znaczeniu ponadlokalnym jest tutaj lepiej skoordynowana.

Metropolia GZM chce inspirować rozwój branż kluczowych i tworzyć dobry klimat dla przedsiębiorczości. Już dzisiaj na jej obszarze działają silne ośrodki badawczo-rozwojowe, będące w czołówce, jeśli chodzi o rozwój tej technologii w naszym kraju. Niewątpliwym atutem Metropolii jest Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice Airport oraz liczne aerokluby (Gliwice, Katowice, a także w bliskiej odległości Rybnik oraz Bielsko-Biała).

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest idealnym katalizatorem tego programu CEDD. Dzięki jej udziałowi, możliwe będzie testowanie technologii BSP w zasięgu jednego lub kilku miast, na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich, przemysłowych, poprzemysłowych, rekreacyjnych.
Na obszarze Metropolii już dziś prowadzi działalność szereg firm związanych z technologiami autonomicznymi, a także rozpoczęto pierwsze pilotażowe wykorzystanie dronów do badania jakości powietrza w Katowicach.
Katowice – stolica Metropolii jest znaczącym ośrodkiem wydarzeń biznesowych (Europejski Kongres Gospodarczy, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Impact etc), co znacznie ułatwia wprowadzanie tematu wykorzystania dronów do dyskusji publicznej.

http://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/02/ulc-logo-crop-300x300.jpg

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego jest organem centralnej administracji rządowej właściwym w sprawach polskiego lotnictwa cywilnego. Powołany na mocy ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. ULC działa na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce, w tym rozwoju rynku bezzałogowych statków powietrznych.

Urząd Lotnictwa Cywilnego realizuje politykę rządu w zakresie lotnictwa cywilnego oraz wydaje decyzje administracyjne z tego zakresu, nadzoruje służby żeglugi powietrznej oraz eksploatację statków powietrznych. Do zadań ULC należy również certyfikacja podmiotów działających w zakresie lotnictwa cywilnego, a także nadzór i analiza ewidencji operatorów lotnisk w zakresie: ruchu statków powietrznych, ruchu pasażerskiego i ładunków. Zakres działania organu władzy obejmuje szeroki obszar transportu lotniczego, zagadnień ekonomicznych lotnictwa, techniki i eksploatacji sprzętu, infrastruktury lotniskowej, ruchu lotniczego, bezpieczeństwa lotów oraz uwarunkowań związanych z pracą i szkoleniem personelu.

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Jego kompetencje określa art. 21 ustawy – Prawo lotnicze. Prezes Urzędu w tym zakresie wykonuje podstawową i niezbywalną funkcję organu administracji lotniczej i władzy lotniczej, polegającą m.in. na przyznawaniu uprawnień, wydawaniu zgód i innych rozstrzygnięć w sprawach lotnictwa cywilnego na podstawie przepisów prawa lotniczego, przepisów Unii Europejskiej oraz przepisów międzynarodowych.

http://cedd.pl/wp-content/uploads/2018/09/logo-CMYK-PAZP-przezroczyste-300x119.png

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia bezpieczny i płynny przepływ ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. Agencja kontroluje przestrzeń o powierzchni 334 000 kilometrów kwadratowych – jedną z największych w Europie. PAŻP jest jedyną instytucją w Polsce, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Personel operacyjny liczy dziś ponad 570 kontrolerów, pełniących służbę w 15 wieżach kontroli lotniska, czterech ośrodkach zbliżania i jednym centrum kontroli obszaru. Obsługują oni rocznie blisko milion operacji lotniczych, dbając każdej doby o bezpieczeństwo pasażerów i załóg około 2500 statków powietrznych znajdujących się na polskim niebie. Agencja buduje i modernizuje zaawansowaną technologicznie infrastrukturę lotniczą, z której korzystają wszyscy użytkownicy polskiej przestrzeni powietrznej.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej bierze udział w projektach umożliwiających masowe i komercyjne zastosowanie technologii bezzałogowych statków powietrznych (BSP), potocznie zwanych dronami. Jesteśmy wśród tych, którzy wdrażają w Polsce europejską koncepcję dotyczącą ruchu bezzałogowych statków powietrznych – U-Space.

W ramach realizacji tej koncepcji Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna, między innymi, za zarządzanie systemem UTM (Unmanned Aircraft System Traffic Management) – czyli centralnym systemem do koordynacji i zarządzania ruchem BSP. Natomiast w rejonie lotnisk komunikacyjnych PAŻP zapewnia funkcję DTM (Drone Traffic Management) poprzez lokalne zarządzanie operacjami dronów w określonych wolumenach przestrzeni. Do zadań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej należeć będzie również wspieranie rozwoju technologicznego wymienionych systemów i ich integracja z systemami kontroli ruchu załogowego.

Adres korespondencyjny:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

KONTAKT

..