Partnerzy

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

GZM jest naturalnym miejscem, gdzie nowoczesne i innowacyjne technologie mogą być wdrażane. Ze względu na specyfikę swojego obszaru, możliwe jest tutaj sprawdzenie pracy dronów – trybie automatycznym – w warunkach typowych i charakterystycznych dla zabudowy wielkomiejskiej, rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej i przemysłowej. Ponadto dzięki zinstytucjonalizowaniu funkcjonowania metropolii, realizacja projektów o znaczeniu ponadlokalnym jest tutaj lepiej skoordynowana.

Metropolia GZM chce inspirować rozwój branż kluczowych i tworzyć dobry klimat dla przedsiębiorczości. Już dzisiaj na jej obszarze działają silne ośrodki badawczo-rozwojowe, będące w czołówce, jeśli chodzi o rozwój tej technologii w naszym kraju. Niewątpliwym atutem Metropolii jest Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice Airport oraz liczne aerokluby (Gliwice, Katowice, a także w bliskiej odległości Rybnik oraz Bielsko-Biała).

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest idealnym katalizatorem tego programu CEDD. Dzięki jej udziałowi, możliwe będzie testowanie technologii BSP w zasięgu jednego lub kilku miast, na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich, przemysłowych, poprzemysłowych, rekreacyjnych.

Na obszarze Metropolii już dziś prowadzi działalność szereg firm związanych z technologiami autonomicznymi, a także rozpoczęto pierwsze pilotażowe wykorzystanie dronów do badania jakości powietrza w Katowicach.

Katowice – stolica Metropolii jest znaczącym ośrodkiem wydarzeń biznesowych (Europejski Kongres Gospodarczy, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Impact etc), co znacznie ułatwia wprowadzanie tematu wykorzystania dronów do dyskusji publicznej.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Jego kompetencje określa art. 21 ustawy – Prawo lotnicze. Prezes Urzędu w tym zakresie wykonuje podstawową i niezbywalną funkcję organu administracji lotniczej i władzy lotniczej, polegającą m.in. na przyznawaniu uprawnień, wydawaniu zgód i innych rozstrzygnięć w sprawach lotnictwa cywilnego na podstawie przepisów prawa lotniczego, przepisów Unii Europejskiej oraz przepisów międzynarodowych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej bierze udział w projektach umożliwiających masowe i komercyjne  zastosowanie technologii bezzałogowych statków powietrznych (BSP), potocznie zwanych dronami. Jesteśmy wśród tych, którzy wdrażają w Polsce europejską koncepcję dotyczącą ruchu bezzałogowych statków powietrznych – U-Space.

W ramach realizacji tej koncepcji Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna, między innymi, za zarządzanie systemem UTM (Unmanned Aircraft System Traffic Management) – czyli centralnym systemem do koordynacji i zarządzania ruchem BSP. Natomiast w rejonie lotnisk komunikacyjnych PAŻP zapewnia funkcję DTM (Drone Traffic Management) poprzez lokalne zarządzanie  operacjami dronów w określonych wolumenach przestrzeni. Do zadań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej należeć będzie również wspieranie rozwoju technologicznego wymienionych  systemów i ich integracja z systemami kontroli ruchu załogowego.