Chwileczkę. Lądujemy...

 
<>Aktualnosci
" subheadline="<span class="btArticleDate">3 września, 2019</span>" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="large" dash="" el_id="" el_class="" el_style=""]
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/09/DSC_9763-1280x852.jpg

Za nami konferencja „DRONY – Prawo, Technologia, Usługi”, podczas której przedstawiciele rządu, samorządów, świata nauki i branży dronowej dzielili się wiedzą i doświadczeniami z dziedziny bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Z jednej strony wydarzenie było okazją do podsumowania pierwszego roku Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD) i przeprowadzenia widowiskowego pokazu roju dronów. Z drugiej strony obfitowało w merytoryczne wystąpienia, które pokazują, że w niedalekiej przyszłości możemy być europejskim liderem w dziedzinie BSP.

Nowe przepisy i rozwiązania technologiczne

Podczas konferencji przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego przybliżyli tematykę zbliżających się zmian w  przepisach dotyczących wykorzystania dronów. Pierwsze z nich mają obowiązywać w lipcu 2020 r. Z prezentacji Pawła Szymańskiego, dyrektora departamentu BSP w  Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, można było usłyszeć  m.in. o nowych kategoriach lotów i wymagań dotyczących sprzętu oraz operatora dla każdej z nich. Jest to jeden z elementów związanych z bezpieczeństwem, nad którymi pracuje urząd. Ponadto ULC planuje szerokie akcje edukacyjne skierowane do operatorów dronów, a także kursy on-line.

Podczas konferencji Maciej Włodarczyk, kierownik działu ds. zarządzania operacjami BSP w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, przedstawił aktualny stan prac nad systemem PansaUTM, który ma pozwolić na integrację bezzałogowych statków powietrznych z załogowymi. Prace nad samym rozwiązaniem są już zakończone. Aktualnie system znajduje się w fazie zaawansowanych testów i przygotowań operacyjno-proceduralnych. Dzięki temu planowanie misji dronami, uzyskiwanie zgód czy śledzenie ruchu samolotów załogowych i dronów zostaną przeniesione do cyfrowego środowiska, które będzie przyjazne dla operatorów BSP.

Wydarzenie było także okazją do zaprezentowania założeń tzw. obszarów testowych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Marcin Dziekański, kierownik projektu „Drony nad Metropolią”, wspomniał o dwóch obszarach umiejscowionych na przeciwległych krańcach GZM. Są to obszary o zróżnicowanej charakterystyce,  pozwalające na testowanie usług z wykorzystaniem BSP.

Demonstrator pozyskał cennych partnerów

Jak wspomniała Małgorzata Darowska, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. BSP i programu CEDD, przystąpienie nowych partnerów do programu sprawia, że tworzymy duży, zintegrowany komponent. To również silne zobowiązanie na rzecz współpracy.

Ważnym elementem tej współpracy jest podpisanie porozumienie z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, dzięki któremu CEDD uzyskał dostęp do nowego rodzaju infrastruktury.  O dotychczasowych doświadczeniach w obszarze BSP opowiadał podczas prelekcji Józef Zawadzki, dyrektor ds. bezpieczeństwa w gdyńskim porcie. Jego wystąpienie było związane z zagadnieniem ochrony infrastruktury krytycznej.

Doświadczenie z technologią dronową posiada także Politechnika Śląska, która podczas  konferencji podpisała list intencyjny z CEDD. Prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, podkreślał, że w strukturach śląskiej uczelni działają już teraz studenckie koła naukowe, wśród których są też takie, które zajmują się dronami. Współpraca CEDD z uczelnią pozwoli m.in. na angażowanie naukowców w działania demonstratora w charakterze ekspertów, a także wsparcie w zakresie prowadzenia testów technologii i usług.