Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciDwa lata najważniejszego w Polsce programu dotyczącego bezzałogowych statków powietrznych

24 sierpnia, 2020
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/08/Fot.-FlyFocus-Sp.-z-o.o.--1280x857.jpg

Dwa lata Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów, nowi partnerzy zaangażowani w projekt, realizacja zadań związanych z wdrażaniem europejskiej koncepcji U-Space i wiele więcej. Będą to jedne z tematów konferencji online „Polskie drony – nowe wyzwania”, która odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia br. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, branży dronowej oraz najważniejszych instytucji z zakresu lotnictwa.

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) powstał ze względu na potrzebę zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, podnoszenia jej innowacyjności i zaawansowania technologicznego, jak również potrzebę wsparcia i wdrażania nowoczesnych technologii w zakresie analizy danych i nowoczesnych środków transportu. Po blisko dwóch latach od powołania programu przychodzi czas na kolejne podsumowanie.

Spektakularny rozwój zastosowań dronów i rozwój rynku dronowego w Polsce rodzi pilne zapotrzebowanie na merytoryczne wydarzenia wyjaśniające sytuację prawno-technologiczną BSP i nowego obszaru gospodarki. To dobry czas na szczegółowe przyjrzenie się testom i projektom pilotażowym, wzmacniającym branżę i dającym się przełożyć bezpośrednio na korzyści dla władz centralnych i samorządowych, miast i firm oraz rozwój gospodarczy. Ta konferencja niesie wyraźny przekaz: drony to przyszłość, a przyszłość jest teraz – mówi Małgorzata Darowska, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i programu CEDD.

Od chwili powołania demonstratora wykonano ogrom pracy, związany z integracją polskiej branży BSP, uruchomieniem obszarów do testowania usług z wykorzystaniem dronów czy dostosowania się do europejskich regulacji prawnych. Wszystkie te działania zaczynają przynosić wymierne efekty.

Program CEDD, nadzorowany przez Ministerstwo Infrastruktury, od początku angażuje najważniejsze instytucje z zakresu lotnictwa – Urząd Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, a także Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, będącą ustawowo powołanym związkiem 41 jednostek samorządu terytorialnego w woj. śląskim.

– Zachęcamy do udziału w konferencji nie tylko osoby zaznajomione z tematyką bezzałogowych statków powietrznych, ale także wszystkich tych, którzy są zainteresowani nowymi sposobami zarządzania ruchem w miastach, kwestiami związanymi z bezpieczeństwem czy transportem. Metropolia już od dwóch lat współtworzy Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów, czyli najważniejszy w Polsce program dotyczący bezzałogowych statków powietrznych. Z radością patrzymy na to, jak z roku na rok zainteresowanie tą inicjatywą wzrasta, dołączają do niej kolejne podmioty, a polska branża dronowa ulega coraz większej konsolidacji – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

We współpracy siła

Mając świadomość, jak złożonym przedsięwzięciem jest stworzenie infrastruktury dla BSP, która ma w przyszłości umożliwiać bezkolizyjne, zintegrowane operacje z użyciem dronów w przestrzeni powietrznej, demonstrator od początku jest otwarty na wszystkich użytkowników, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Efektem tej otwartości są nowe partnerstwa. Przed rokiem do programu dołączył Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., który będąc portem podwójnego przeznaczenia odpowiada za działania związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa infrastruktur kluczowych.

– Od blisko dwóch lat Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. konsekwentnie wdraża strategię mającą na celu stworzenia w Porcie Gdynia kompletnego, zintegrowanego środowiska dla bezzałogowych statków powietrznych. Zdajemy sobie sprawę, że branża BSP jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki co sprawia, że niezwykle ważna jest możliwość wymiany doświadczeń z innymi podmiotami podejmującymi podobne do naszego wyzwania. W tym celu w 2019 r. podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do Centralnoeuropejskiego Demononstratora Dronów. Obecność w CEDD pozwoliła wpisać realizowane przez nas projekty: Lotniczy System Monitoringu oraz System Zarządzania Przestrzenią Powietrzną ANTYDRON, w dużo szerszą perspektywę, która przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa w Porcie Gdynia, ale również pozytywnie wpłynie na rozwój całego środowiska dronowego w Polsce – mówi Adam Meller, prezes ZMPG S.A.

Kolejnym niezwykle istotnym podmiotem wchodzącym w skład CEDD jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Instytut jest liderem europejskiego konsorcjum ASSURED-UAM, realizowanego dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Udział w projekcie to kolejny krok milowy na drodze przeniesienia ruchu w miastach do przestrzeni powietrznej.

– Kluczowym elementem w rozwoju branży jest rozwój technologii oraz badanie wypracowanych rozwiązań. Opiekę nad tym obszarem objęła Sieć Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, co ze względu na nasze doświadczenie daje możliwości multidyscyplinarnego testowania technologii lotniczych w branży BSP. To również dostęp do całego wachlarza usług badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz – podkreśla Mikołaj Jarkowski, dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych Ł-ILOT.

Oprócz testowania technologii czy opracowywania rekomendacji, konieczne jest dostosowanie się do europejskich przepisów prawa dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Nad tym pracuje Urząd Lotnictwa Cywilnego, który jest członkiem CEDD od momentu powołania inicjatywy.

– Od 31 grudnia 2020 r. czekają nas duże zmiany w regulacjach dotyczących bezzałogowych statków powietrznych. Dotychczasowe przepisy krajowe zostaną zastąpione unijnymi opartymi na systemach analizy ryzyka. Dla operatorów to nowe możliwości prowadzenia działalności komercyjnej na terenie całej Unii Europejskiej ale także nowe obowiązki związane z oceną ryzyka lotu dronem w kategorii szczególnej. Poligon CEDD jest idealnym miejscem do testowania m.in. takich rozwiązań ograniczających ryzyko w operacjach BSP zgodnie z nowymi przepisami – mówi Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Z kolei nad bezpieczeństwem operacji z wykorzystaniem BSP czuwa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej:

– Choć od kilku miesięcy obserwujemy druzgocący wpływ pandemii koronawirusa na świat lotniczy, to w obszarze dronów, efekt może być zgoła przeciwny – nie jest wykluczone, że będziemy mieć do czynienia z przyśpieszeniem rewolucji dronowej, którą od kilku lat obserwujemy w Polsce. Pierwsze testowe loty dronów w ramach walki z COVID-19 zakończyły się sukcesem, PAŻP intensyfikuje prace nad rozwojem nowoczesnych technologii, które będą integrować lotnictwo załogowe z bezzałogowym, a w Polsce, w oparciu o kilka instytucji, tworzony jest cały ekosystem dla dronów, dzięki czemu branża komercyjnego wykorzystania BSP w Polsce będzie mogła rozwijać się jeszcze dynamiczniej. Z całą pewnością w obszarze dronów nasze działania przyśpieszają – zapewnia Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Zapraszamy na konferencję

Podczas konferencji „Polskie drony – nowe wyzwania” omówione zostaną wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy ekosystemu dla ruchu bezzałogowych statków powietrznych. Uczestnicy konferencji przybliżą zagadnienia dotyczące testów i pilotaży dla wprowadzania produktów branży dronowej na rynek, jak i te kluczowe z punktu widzenia ich potencjalnych odbiorców. Poruszone będą także tematy regulacji prawnych, wytycznych oraz ram finansowania unijnego. Nowości technologiczne i usługowe przedstawią polscy producenci.

Do udziału w wydarzeniu zarejestrowało się blisko 200 osób. Konferencja odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Warunkiem udziału w konferencji jest rejestracja pod adresem: https://app.evenea.pl/event/polskiedronynowewyzwania/

Agenda wydarzenia: https://bit.ly/2Yc5H2I