Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciPrzed nami wielki rozwój rynku dronowego – pierwsze wnioski z konferencji „Polskie drony – nowe wyzwania”

25 sierpnia, 2020
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/08/fot.-Wojciech-Mateusiak-15-of-25-1280x855.jpg

Testy pilotażowe z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, nowe regulacje prawne, zabezpieczenia antydronowe i współpraca podmiotów prywatnych z publicznymi – to wybrane tematy pierwszego dnia konferencji online „Polskie drony – nowe wyzwania”, która odbyła się we wtorek, 25 sierpnia.

Wydarzenie zorganizowane przez Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów zgromadziło około stu zainteresowanych słuchaczy, m.in. przedstawicieli branży dronowej, pasjonatów, przedstawicieli instytucji publicznych. Małgorzata Darowska – pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. BSP – zaznaczyła na wstępie, że rolą CEDD jest przekuwanie wizji wykorzystywania dronów w przestrzeni powietrznej w realne projekty. Natomiast wszyscy, którzy są zainteresowani rozwojem rynku dronowego, mogą liczyć na wsparcie w ramach demonstratora.

Procedura testów

Marcin Dziekański – kierownik projektu „Drony nad Metropolią” w GZM – zaznaczył na początku konferencji, że CEDD skupia się na promowaniu przede wszystkim krajowych rozwiązań. Przypomniał też, jak wyglądała do tej pory procedura testów usług z wykorzystaniem dronów, którą CEDD praktykuje od blisko dwóch lat.

Nasze działania w ramach CEDD rozpoczęliśmy od identyfikacji potrzeb. Patrzyliśmy z punktu widzenia potencjalnego odbiorcy, w jaki sposób on mógłby być zainteresowany korzyściami, które drony mogą dostarczyć. Zapraszaliśmy naukowców, biznes czy instytucje państwowe, aby wypracowywać wachlarz potrzeb. Następnie patrzyliśmy czy drony mają uzasadnienie efektywności w tych potrzebach. Następnie całość przechodziła przez proces konsultacji. Pilotaże usług pozwoliły nam przekuć te technologie na realne usługi, czyli coś, co można pokazać poza warunkami „laboratoryjnymi”. W dalszej kolejności następowała weryfikacja efektów – powiedział Dziekański.

Mowa m.in. o takich działaniach z użyciem BSP, jak badanie zanieczyszczenia, powietrza, monitoring wysypisk śmieci czy dezynfekcja infrastruktury miejskiej. To niektóre pilotaże, realizowane dotąd w ramach CEDD.

Mikołaj Jarkowski – dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa) – zaznaczył, że drony już teraz znajdują zastosowanie w transporcie medycznym, rolnictwie precyzyjnym, utrzymywaniu porządku publicznego i wielu innych dziedzinach. Zaznaczył, że wprowadzenie dronów do przestrzeni publicznej wiąże się z szeregiem wyzwań i niemożliwe będzie w tym wypadku przeniesienie wszystkich rozwiązań z lotnictwa załogowego. Aby osiągnąć założone cele, potrzebna jest współpraca wielu podmiotów, a taką możliwość daje CEDD. Sieć Łukasiewicz będzie służyć w ramach CEDD doświadczeniem, które zdobywała na testach systemu zarządzania ruchem pojazdów bezzałogowych w obszarze zurbanizowanym, przeprowadzonych w roku 2018 i 2019 w mieście Reno, w stanie Nevada, USA.

Wytyczne dla miast

Paweł Szymański – dyrektor Departamentu BSP w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego – przypomniał, że od 31 grudnia 2020 r. czekają nas duże zmiany w regulacjach dotyczących bezzałogowych statków powietrznych. Dotychczasowe przepisy krajowe zostaną zastąpione unijnymi, opartymi na systemach analizy ryzyka. Opowiedział także o współpracy z miastami.

– Będziemy wychodzić z inicjatywą, aby wesprzeć władze samorządowe we wdrażaniu usług z wykorzystaniem dronów w przestrzeni powietrznej, ponieważ to tereny najbardziej zurbanizowane będą tym miejscem, w którym technologie BSP będą wykorzystywane najchętniej – dodał Szymański.

Dyrektor przedstawił także założenia wytycznych prezesa ULC w zakresie wykonywania lotów BSP w warunkach miejskich.

Na koniec Paweł Szymański zachęcił wszystkich do korzystania z rozwiązań wypracowywanych w ramach CEDD, które nie są obligatoryjne, ale bardzo przydatne, m.in. w celu potwierdzenia, że produkt opracowany przez daną firmę jest dojrzały i bezpieczny.

Usługi Cyfrowe dla BSP

Małgorzata Darowska przypomniała, że Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczęły wspólny dronowy projekt wart ponad 61,5 mln zł. Podpisano w tym roku pierwszą w historii umowę na dofinansowanie rozwoju branży dronowej z funduszy europejskich.

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obejmuje wspólne prace trzech instytucji nad rozwojem rozwiązań cyfrowych i teleinformatycznych dla branży. Jego bezpośrednimi odbiorcami będą zarówno wszyscy użytkownicy bezzałogowych statków powietrznych – od prywatnych pasjonatów dronów, przez służby i instytucje państwowe, po firmy i odbiorców biznesowych, ale również obywatele niezwiązani na co dzień z lotnictwem.

Realizacje Portu Gdynia

Partnerem CEDD jest również Zarząd Morskiego Portu Gdynia, który będąc portem podwójnego przeznaczenia odpowiada za działania związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa infrastruktur kluczowych. Działania portu przybliżył Michał Świeczkowski, kierownik Działu Bezpieczeństwa i Monitoringu w ZMPG.

W Gdyni opracowano jasne procedury uzyskania zgody na lot bezzałogowym statkiem powietrznym nad terenami portu. Wydzielono również tereny portu w aplikacji DroneRadar – kiedy ktoś loguje się do aplikacji, otrzymuje informację, że powinien się zgłosić do zarządu o zezwolenie na lot i wskazówki. Opracowano także system lotniczego monitoringu oparty o cztery filary: ekologia, logistyka, ratownictwo, bezpieczeństwo.

Naszym celem jest bezpieczeństwo. Ale nie tylko chcemy się bronić przed BSP, chcemy też uwidocznić, jak duży potencjał dla szeroko rozumianej dziedziny bezpieczeństwa ma branża dronów – zaznaczył Świeczkowski.

Demonstrator – Metropolia

Na koniec Marcin Dziekański wyjaśnił, dlaczego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – będąca związkiem 41 miast i gmin – zainteresowała się działaniami w obszarze dronów. Podkreślił, że GZM chce promować dobre rozwiązania z wykorzystaniem dronów. Przybliżył także ideę obszarów testowych dla usług dronowych, które zlokalizowane są na obszarze GZM.

Przed nami kolejne dni konferencji „Polskie drony – nowe wyzwania”. Wydarzenie dostępne jest dla zarejestrowanych uczestników. >>>Agenda konferencji<<<