Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciDrony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Eksperci wskazali, w którym miejscu jest Polska

26 listopada, 2020
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/11/drony321.jpg

Wizja bezzałogowych statków powietrznych transportujących ludzi i towary to wcale nieodległa przyszłość. Należy w tym celu dostosować polskie regulacje prawne do europejskich wytycznych i zagwarantować odpowiednią infrastrukturę dla ruchu BSP. Nie można przy tym zapominać o wsparciu dla polskich producentów technologii bezzałogowych. To wnioski z konferencji „Śląskie dni lotnictwa i dronów”, która odbyła się 26 listopada br. w formule online.

W konferencji organizowanej przez Śląski Klaster Lotniczy uczestniczyli przedstawiciele instytucji tworzących Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów. Na początku dyskusji głos zabrała Małgorzata Darowska, pełnomocnik ministra infrastruktury ds. BSP i programu CEDD.

Zaznaczyła, że działania administracji rządowej skupione są wokół trzech obszarów: infrastruktury, produkcji i usług. Podkreśliła, że w kontekście infrastruktury, przełomowym momentem było wdrożenie innowacyjnego systemu PansaUTM. Przypomniała, że w 2020 r. Polska osiągnęła jeden z najwyższych na świecie wskaźników gotowości do wdrażania usług dronowych , a także jest unijnym liderem cyfryzacji usług wspierających operacje lotnicze bezzałogowych statków powietrznych.

– Naszym celem jest pozostawanie o krok przed resztą świata. Mamy ku temu potencjał i możliwości – powiedziała Małgorzata Darowska

Pełnomocnik dodała, że trwają starania, aby drony znalazły finansowanie w opracowywanym właśnie Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Celem tego planu jest wzmocnienie odporności społecznej i gospodarczej oraz budowa potencjału gospodarki na przyszłość.

Potencjał, który trzeba wykorzystać

Klaudiusz Kott zastępca prezesa ds. żeglugi powietrznej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – potwierdził, że pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na rynek lotniczy. Ale rynek usług z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych zyskał dodatkowy bodziec do rozwoju.

Przypomniał o współpracy z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w zakresie transportowania próbek medycznych.

– W ciągu kilku dni, na prośbę szpitala, kilku naszych ekspertów zorganizowało cały proces transportu medycznego przy użyciu dronów. Czas transportu skrócił się ponad 3-krotnie względem tradycyjnych środków transportu – powiedział Klaudiusz Kott.

Drugi ważny projekt PAŻP, to przygotowanie rozwiązań w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. PAŻP jest liderem wartego ponad 61,5 mln zł projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”. Projekt ma na celu zapewnienie m.in. całkowitego bezpieczeństwa dla wykorzystania dronów dla operacji publicznych.

Kolejnym kamieniem milowym dla rozwoju rynku BSP jest uczestnictwo Polski w konsorcjum ASSURED-UAM. Opowiedział o tym Sylwester Wyka, pełnomocnik dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa ds. Badawczych. Liderem tego międzynarodowego konsorcjum jest Sieć Badawcza Łukasiewicz, a w jego skład wchodzą m.in. cztery europejskie instytuty badawcze, a także trzy europejskie aglomeracje – włoskie Bari, portugalskie Porto oraz Metropolia GZM.

Działania prowadzone we współpracy międzynarodowej mają na celu określenie scenariuszy rozwoju dla bezzałogowego lotnictwa w miastach, zdefiniowanie i zebranie wymagań technicznych i organizacyjnych, a w dalszym etapie – wdrażanie usług testowych i przygotowanie przestrzeni miejskiej do wykorzystania dronów.

Paweł Szymański, dyrektor Departamentu BSP w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, powiedział o nowych regulacjach prawnych, które nadejdą 31 grudnia 2020 r. Prawo dla dronów będzie dostosowane do regulacji unijnych.

Dodał, że Unia Europejska opracowuje swoistą „mapę drogową” dla rozwoju rynku dronów. W perspektywie najbliższej dekady można się spodziewać dużych samolotów bezzałogowych przewożących cargo, a nawet powietrznych taksówek.

Wsparcie dla polskich producentów

O ile rynek usług z wykorzystaniem dronów dynamicznie się rozwija, ważne jest również wsparcie dla polskich producentów. Mówił o tym Krzysztof Krystowski, prezes Śląskiego Klastra Lotniczego. Podkreślił, że konkurencja na młodym jeszcze rynku dronów jest już bardzo duża. Polecił, aby zacieśniać współpracę międzynarodową również w kontekście promowania polskich technologii.

W tym samym kontekście wypowiedział się Marcin Szender, prezes MSP Inntech. Zaznaczył, że na rynku dronów dominują konstrukcje chińskich producentów. Obecnie polscy producenci zmuszeni są do działania w różnych dziedzinach, aby utrzymać się na rynku. Szender zasugerował opracowanie odpowiednich regulacji prawnych, które mogłyby chronić polskich producentów i stwarzać możliwości konkurowania w przetargach z producentami zagranicznymi.

Dyskusja odbyła się w ramach panelu „Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Rozwój sektora na poziomie regionalnym, krajowym i UE”. Moderatorem dyskusji był Jacek Woźnikowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.