Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciAmsterdam Drone Week 2020: CEDD zaprezentował się na arenie międzynarodowej

2 grudnia, 2020
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/12/adw2020.jpg

Czym jest Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów i w jakie projekty jest zaangażowany? Tego mogli się dowiedzieć uczestnicy konferencji „The Central European Drone Demonstrator as Polish Technology And Regulatory Sandbox”, którą przeprowadzono w środę (2 grudnia br.) w ramach Amsterdam Drone Week Hybrid 2020.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji tworzących demonstrator. Małgorzata Darowska – pełnomocnik ministra infrastruktury ds. BSP – przypomniała, że CEDD został utworzony w 2018 r. Od tego czasu inicjatywa rozszerzyła się o kolejnych partnerów, dzięki którym możliwa jest realizacja coraz bardziej zaawansowanych projektów. Obecnie w ramach demonstratora trwają prace związane z dostosowaniem do nowych przepisów prawa dla dronów, a także szeroka współpraca z dostawcami produktów i usług dronowych.

Mówiąc o partnerach, którzy umożliwili realizację dużych projektów, należy wspomnieć o Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Jak przypomniał Mikołaj Jarkowski – dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych w Ł-ILOT – instytut jest liderem międzynarodowego konsorcjum ASSURED-UAM działającego w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu będzie zdefiniowanie pakietu rekomendacji, gwarantujących powszechną akceptację, bezpieczeństwo użytkowania i zrównoważony transport przy użyciu dronów. W skład konsorcjum wchodzą m.in. cztery europejskie instytuty badawcze, a także trzy europejskie aglomeracje – włoskie Bari, portugalskie Porto i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Prace w ramach projektu zostały zaplanowane do 2023 roku, a jego budżet wynosi blisko 1,5 miliona euro.

Wspomniana Metropolia GZM, jako partner CEDD od momentu powołania inicjatywy, promuje dobre przykłady wykorzystania dronów w miastach, jak również buduje powszechną akceptację dla technologii BSP. Jak wspomniał Jacek Woźnikowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w GZM, aktualnie w Metropolii trwają prace nad planem zrównoważonej mobilności. Jednym z pomysłów jest próba ujęcia w tym planie technologii BSP. Byłby to kolejny krok w kierunku dronów wykorzystywanych do celów transportowych.

CEDD to także kwestie związane z bezpieczeństwem. Michał Świeczkowski, kierownik Działu Bezpieczeństwa i Monitoringu w Porcie Gdynia, opowiedział o Systemie Lotniczego Monitoringu. Na potrzeby portu powstała platforma przystosowana do pracy w bardzo trudnych warunkach portowych. BSP został wyposażony w kamerę do obserwacji terenów portu oraz czujniki zanieczyszczenia, badające emisję generowaną przez statki. Ponadto Zarząd Morskiego Portu Gdynia realizuje szereg działań, które wpisują się w jego długofalową strategię dotyczącą dronów.

Na koniec głos zabrali przedstawiciele najważniejszych instytucji lotniczych w Polsce. Mateusz Kotliński, kierownik projektu U-Space w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, opowiedział o projekcie PansaUTM. To cyfrowa koncepcja koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej, zintegrowana z aplikacją mobilną Droneradar. PansaUTM to również niezbędny komponent na drodze do realizacji koncepcji U-Space.

Koniec 2020 r. przyniesie także nowe regulacje dla operatorów dronów. Opowiedziała o tym Dorota Jaworska, główny specjalista w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Przypomniała, że przed branżą lotniczą i operatorami stoją nowe wyzwania. ULC będzie wspierał operatorów w dostosowaniu się do nowych regulacji, aby mogli w sposób legalny i bezpieczny wykonywać misje z wykorzystaniem BSP.

Amsterdam Drone Week to najważniejsze wydarzenia dla branży dronowej w Europie. Tegoroczna konferencja odbywa się w dniach 1-3 grudnia w formule online.