Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciNowa Polityka Przemysłowa Polski – zachęcamy do wypełnienia formularza

26 stycznia, 2021
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2021/01/control-427510_1280.png

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii znajduje się informacja o rozpoczęciu prac nad stworzeniem nowego dokumentu pn. „Nowa Polityka Przemysłowa Polski”. Zachęcamy osoby związane z branżą BSP do wypełnienia formularza, który może stanowić cenny wkład do dokumentu. 

Dotychczasowe działania podejmowane w kraju na rzecz rozwoju rynku bezzałogowych statków powietrznych doskonale wpisują się w założenia kształtującej się Polityki przemysłowej, która stawia na:

  • polski przemysł;
  • polskie technologie;
  • polskie produkty.

Politykę przemysłową tworzyć będzie pięć osi rozwojowych:

  • cyfryzacja;
  • bezpieczeństwo;
  • lokalizacja;
  • Zielony ład;
  • Nowoczesne społeczeństwo.

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój bezzałogowych statków powietrznych do zgłaszania swoich postulatów dotyczących branży poprzez formularz dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polityka-przemyslowa-polski.

Termin do zgłaszania stosownych postulatów i propozycji został wyznaczony na dzień 31 stycznia 2021 r.

Zgłoszone przez Państwa uwagi i postulaty posłużą do stworzenia Białej Księgi Rozwoju Przemysłu, która z kolei posłuży do opracowania ostatecznych zapisów Nowej Polityki Przemysłowej Polski.