Chwileczkę. Lądujemy...

 

Lotnisko Katowice Muchowiec 5-6 czerwiec 2019Poligon DTM

podczas Konkursu Akademickiego Droniada

Lotnisko Katowice Muchowiec5-6 czerwiec 2019

Tegoroczna edycja Konkursu Akademickiego „Droniada 2019” uzyskała wsparcie Partnerów CEDD – Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego, którzy przyczynili się do umożliwienia zespołom akademickim testowania rozwiązań, wspierających zaawansowane zarządzanie przestrzenią powietrzną.

Droniada konkurs akademicki, przeprowadzany w warunkach poligonu technologicznego, na którym konstruktorzy mogą w praktyce zaprezentować swoje rozwiązania użytkownikom i potencjalnym inwestorom.

O Poligonie

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – Partner CEDD poprzez zaangażowanie w organizację konkursu akademickiego Droniada, wspiera młode talenty i przyszłe kadry dla branży dronowej i nowej dziedziny gospodarki[do ew, rozwinięcia przez GZM]

W ramach poligonu organizowanego na Lotnisku Katowice Muchowiec w dniach 5-6 czerwca, będą miały miejsce testy  rozwiązań stosowanych w PANSA UTM –  kluczowego komponentu stwarzającego warunki do rozwoju U-space.

Testy PansaUTM odbędą się w dniu 6 czerwca 2019 r. PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ang. PANSA) dokona weryfikacji zgodności konkurencji z PansaUTM oraz oceny innowacyjnych rozwiązań w ramach rozwoju koncepcji organizacji środowiska i zarządzania autonomicznymi operacjami BSP.

PANSA UTM to koncepcja zarządzania bezzałogowymi statkami powietrznymi na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar.

Poza weryfikacją standardowych wymogów niezbędnych dla prawidłowego procedowania lotów BSP przez system UTM (rejestracja BSP i operatorów, składanie planów lotu, zatwierdzanie i modyfikowanie misji, systemowa obsługa podczas lotu, w tym dwustronna niewerbalna komunikacja w trakcie lotu pomiędzy BSP a zarządcą przestrzeni), w trakcie lotów BSP testowana będzie poprawność zachowania BSP na geofencing, czy pozycjonowanie BSP w oparciu o technologię ADSB (dostarczoną drużynom akademickim przez Organizatora) wraz ze zbadaniem poprawności działania zaimplementowanych przez drużyny systemów antykolizyjnych.

Dodatkowo w zakresie zarządzania autonomicznymi lotami BSP sprawdzone zostanie opracowane przez PAŻP rozwiązanie organizacji autonomicznych startów i lądowań w jednym wolumenie przestrzeni powietrznej.

Sprawdzone zostaną również zaawansowane rozwiązania wykorzystania dronów na potrzeby zarządzania kryzysowego i inspekcji infrastruktury. Przetestowane rozwiązania będą mogły być dalej testowane na obszarach testowych w ramach CEDD.

Poza samą oceną realizacji poszczególnych zadań przez zespoły akademickie, korzyścią z przeprowadzonej konkurencji będzie możliwość praktycznej oceny przyjętych rozwiązań koncepcyjno-technologicznych w zakresie przyszłej organizacji środowiska lotów autonomicznych.

Testom i konkurencjom w charakterze obserwatorów wezmą udział eksperci Urzędu Lotnictwa Cywilnego, oceniając m.in. konstrukcje opracowane przez zespoły.

Szczególny nacisk postawimy na bezpieczeństwo misji – doprecyzowanie systemów antykolizyjnego, systemu automatycznego lądowania w trybie IoT, DTM.

Poza testami systemów, zespoły akademickie będą prezentowały rozwiązania dotyczące: rozpoznawania kształtu i koloru pojazdów oraz uniwersalnego, ustandaryzowanego mechanizmu przenoszenia ładunku (cargo).

Założenia konkursu

  1. W konkursie punktujemy poszczególne, cząstkowe rozwiązania i nie uzależniamy od ich poprawnego wykonania zaliczenia misji .
  2. Bezwzględnym warunkiem uczestniczenia w Droniadzie są wcześniejsze testy sprzętu i systemów teleinformatycznych w kwietniu i maju 2019 r.
  3. BSP do 25 kg MTOM są oprogramowane zgodnie z założeniami konkursowymi.
  4. Transpondery ADS-B wykorzystywane w zawodach, mogą pochodzić od różnych producentów, o ile przeszły one kontrolę spójności działania z systemem DTM dostarczonym przez firmę HAWK-E. Jednakże w imieniu firmy Aerobits deklarujemy możliwość wypożyczenia ich urządzeń o mocy 1 W.
  5. Lądowiska będą zwykłymi platformami 2×2 metry bez urządzeń radiowych.
  6. Magazyny w konkurencji „Most powietrzny” przygotowują do misji same zespoły pod nadzorem Komisji Sędziowskiej. Wcześniej organizatorzy umieszczą platformy- magazyny w odpowiednich miejscach.
  7. Samochody do konkurencji „Auto na radio” zapewniają organizatorzy.
  8. Terenem akcji ma by Aeroklub Śląski między jego budynkami a pasem startowym przy odpowiednim geofencingu.
  9. Preferowanym sposobem prowadzenia misji są loty w trybie automatycznym. Zespół musi przed startem poinformować Komisję Sędziowską w jakim trybie wykonuje misję, jeśli zaś warunki zmuszą operatorów do przejęcia sterów w trakcie, zgłaszają to niezwłocznie sędziom.
  10. Misję „Most powietrzny” zespoły wykonują po trzy jednocześnie. Dopuszcza się również loty po cztery, dwa i samodzielne. Natomiast misję „Auto na radio” prowadzi jedna ekipa, ale na polu są trzy samochody.

Więcej szczegółów o Konkursie Akademickim Droniada (odnośnik do strony 5zywiolow.pl)