Chwileczk?. L?dujemy...

 

DokumentZastosowanie us?ug ?wiadczonych z wykorzystaniem BSP dla wzrostu skuteczno?ci i efektywno?ci oraz jako?ci ?wiadczenia us?ug publicznych

May 27, 2019

Autorzy:
Piotr Rutkowski
Maciej Zych
S?awomir Kosieli?ski
Tomasz Drozdowski

Opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Przedsi?biorczo?ci i Technologii w ramach umowy nr DIN/BDG-VIII-POIR-4/18

Zamienie finansowane ze ?rodków Unii Europejskiej ? Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.1. pn. ?Inno_LAB- Centrum analiz i pilota?y nowych instrumentów? Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish