Chwileczk?. L?dujemy...

 

AktualnosciKoniec z za?miecaniem lasów. Ministerstwo wykorzysta drony

July 29, 2020
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/07/pollution-439188_1280.jpg

10 tysi?cy mobilnych fotopu?apek, armia dronów i kamery noktowizyjne – taka aparatura pos?u?y do wy?apywania osób, które za?miecaj? lasy. B?d? te? surowe kary za sk?adowanie odpadów w lasach. 

? Mam z?? wiadomo?? dla za?miecaj?cych nasze lasy, którzy czuli si? dot?d bezkarni ? zapowiedzia? podczas konferencji prasowej minister ?rodowiska Micha? Wo?. ? W trybie pilnym uruchamiamy we wszystkich terenach le?nych w ca?ym kraju a? dziesi?? tysi?cy przeno?nych fotopu?apek. Le?nicy ka?dego dnia b?d? zmienia? ich po?o?enie. S? zamaskowane i nigdy nie b?dzie wiadomo, gdzie w danej chwili s? zamontowane. Oprócz tego porz?dku b?d? pilnowa? kamery noktowizyjne i armia dronów ? doda? minister.

Bezza?ogowe statki powietrzne ju? wcze?niej by?y wykorzystywane w le?nictwie. Informacje pozyskane za ich pomoc? mog? by? cennym ?ród?em wiedzy o stanie zdrowotnym lasu, uszkodzeniach drzewostanu czy liczebno?ci zwierzyny. Z zapowiedzi szefa resortu ?rodowiska wynika, ?e teraz drony b?d? tak?e s?u?y? do monitorowania lasów na szerok? skal?.

Ponadto resort przygotowa? projekt przepisów zaostrzaj?cych kary za ?miecenie w lasach – maksymalnie maj? wynosi? do 5 tys. z?.

?mieci w lesie to plaga, która zagra?a ca?emu ?rodowisku. Lasy Pa?stwowe ka?dego roku wydaj? 20 mln z?otych na uprz?tni?cie terenów le?nych, z których wywozi si? prawie 115 tysi?cy metrów sze?ciennych odpadów. Jak poinformowa? resort ?rodowiska, to ponad 1000 wagonów kolejowych wype?nionych po brzegi ?mieciami.

?ród?o: Ministerstwo ?rodowiska

en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish