Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciAnaliza profilu terenu w lotach BVLOS: praktyczna prezentacja systemu BFPaaS

September 7, 2020
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/09/mys4325.jpg

Operator drona, który odpowiada za bezpieczeństwo swoich operacji, już w fazie przedlotowej potrzebuje szczegółowej znajomości profilu terenu wzdłuż planowanej trasy. Temu ma służyć platforma BFPaaS, której praktyczna prezentacja odbędzie się na terenie Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD) w dniach 10-11 września br.

Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) Flight Planning as a Service, czyli BFPaaS, to projekt prowadzony na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przez polskie konsorcjum, kierowane przez Creotech Instruments S.A. z udziałem firmy dlapilota.pl oraz Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji, aktywnie wspierane przez CEDD.

W ramach wykonywanych działań powstał demonstrator systemu, który m.in. pozwala na wyznaczanie profili terenu dla lotów BVLOS z wykorzystaniem różnorodnych danych geoprzestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania zobrazowań pochodzących z satelitów konstelacji Sentinel programu Copernicus.

Podczas prezentacji systemu przedstawione zostaną systemowe założenia i ich przydatność przy planowaniu różnego rodzaju misji (np. patrolowych, poszukiwawczych, transportowych) z wykorzystaniem dronów, jak również przy wykonywaniu lotów na niskich wysokościach przez śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lub policji. W trakcie spotkania przedstawione będą założenia teoretyczne, jak i praktyczne, połączone z możliwościami szacowania ryzyka w celu uzyskania stosownych pozwoleń.

Działania zaplanowane w ramach demonstracji:

  1. Zastosowanie Platformy BFPaaS z wykorzystaniem najbardziej aktualnych danych terenowych (satelitarnych, ortofotogrametrycznych, lidarowych, dronowych i innych) w celu:
  • Określenia wysokości minimalnej i maksymalnej dla wyznaczonego obszaru;
  • Prezentacji wizualnej modelu przestrzennego dla wyznaczonego obszaru;
  • Prezentacji profilu terenu dla zaplanowanej trasy lotu drona.
  1. Przykłady zastosowania wygenerowanych profili terenu z uwzględnieniem wymagań określonych w JARUS SORA GRC.
  2. Sprawdzenie możliwości analitycznych (automatyczne notyfikacje) oraz zarządzania danymi.

Platforma BFPaaS to narzędzie, które może być przydatne zarówno dla indywidualnych certyfikowanych pilotów BSP, jak i operatorów infrastruktury używających lotów BSP. Kolejną grupą docelową mogą być służby wykonujące loty helikopterów na małych wysokościach lub przy słabej widoczności. System może także znaleźć zastosowanie poza lotnictwem, np. u operatorów telekomunikacyjnych.