Chwileczk?. L?dujemy...

 

Materia?y prasowe video

Materia? prasowy (Katowice Oficjalny Kana? YouTube)REWOLUCJA DRONOWA W METROPOLII

26.03.2019

„U-Space – jak drony zmieniaj? nasz? rzeczywisto??” tak brzmia?a nazwa debaty zorganizowanej w ramach mi?dzynarodowej konferencji JARUS, wydarzenia, w ktym wzi??y udzia? delegacje instytucji lotnictwa cywilnego z 59 krajów.

Pe?ny zapis Debaty Pulsu BiznesuJARUS 2019: Jak drony zmieniaj? rzeczywisto???

25.03.2019

Zapis debaty na temat rynku bezza?ogowych statków powietrznych. Wydarzenie odby?o si? 25 marca 2019 r. w ramach konferencji JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems). W dyskusji wzi?li udzia?: Kazimierz Karolczak, przewodnicz?cy Metropolii GZM; Piotr Samson, prezes Urz?du Lotnictwa Cywilnego; Ma?gorzata Darowska, pe?nomocnik Ministra Infrastruktury ds. bezza?ogowych statków powietrznych; Micha? Wojas, prezes firmy FlyTech UAV oraz Krzysztof Kutwa z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Urz?d Lotnictwa Cywilnego, Instytut LotnictwaSeminarium dla bran?y lotnictwa bezza?ogowego

06.02.2019

6 lutego w Instytucie Lotnictwa odby?o si? seminarium dla bran?y lotnictwa bezza?ogowego, którego organizatorem by? Urz?d Lotnictwa Cywilnego (ULC). Tematem spotkania, które zgromadzi?o niemal trzystu s?uchaczy z ca?ej Polski by?y nowe przepisy dotycz?ce bezza?ogowych statków powietrznych, wynikaj?ce z Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie wy??czenia zastosowania niektórych przepisów ustawy ? Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz okre?lenia warunków i wymaga? dotycz?cych u?ywania tych statków, które wesz?o w ?ycie 31 stycznia 2019 roku.

Impact mobility’18 rEvolutionCentralnoeuropejski Demonstrator Dronów powstaje w Metropolii

13.09.2019

Czym jest CEDD? Do czego mog? by? wykorzystane drony? Dlaczego CEDD powstaje w Górno?l?sko-Zag??biowskiej Metropolii? Na te pytania odpowiadaj?: Miko?aj Wild, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Piotr Samson, prezes Urz?du Lotnictwa Cywilnego; Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji ?eglugi Powietrznej; Kazimierz Karolczak, przewodnicz?cy zarz?du GZM / Wi?cej informacji: www.cedd.pl

en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish