Chwileczkę. Lądujemy...

 

Aktualnoscidronelab_infrastrukturaWykorzystanie BSP w inwestycjach infrastrukturalnych – zaproszenie na spotkanie

14 lipca, 2019
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/07/budowa-1280x853.jpg

Na podstawie ustaleń Komitetu Sterującego Programu Żwirko i Wigura zostały podjęte działania mające na celu wypracowanie rekomendacji zastosowania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w inwestycjach infrastrukturalnych. Korzyści płynące z zastosowania BSP w procesie infrastrukturalnym zostały wstępnie przedstawione w „Białej Księdze Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych”. 

W celu dalszej identyfikacji rynku i potrzeb interesariuszy w obszarze wykorzystania BSP w procesie inwestycji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem etapu inwentaryzacji terenu pod inwestycje, informujemy Państwa o planowanym spotkaniu. Dokładny termin spotkania zostanie ustalony w późniejszym czasie.

Celem spotkania będzie prezentacja technologii BSP i doświadczeń w konkretnych projektach infrastrukturalnych. Przewidywany jest udział przedstawicieli instytucji, w tym inwestorów, zainteresowanych wykorzystaniem BSP do inwentaryzacji terenu.

Spotkanie odbędzie się w ramach zainicjowanego DroneLAB Inwestycje Infrastrukturalne. Działania DroneLAB to skoordynowane działania prowadzone w procesie partycypacyjnym, integrującym potrzeby różnych stron interesariuszy (usługodawców, usługobiorców, ekspertów, naukę) w celu wypracowania wytycznych lub standardu usług z wykorzystaniem BSP.

Prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu na adres: kontakt@cedd.pl wraz z załączona prezentacją dotyczącą Państwa działalności w obszarze tematycznym spotkania.

Spotkanie odbędzie się 26.07.2019, Ministerstwo Infrastruktury: sala A, budynek B, godz. 10:00