Chwileczkę. Lądujemy...

 

CEDD to silna
kooperacja Partnerów

Wspólne działanie dla tworzenia ekosystemu obszarów BSP, zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz docelowej integracji przestrzeni lotniczej ruchu załogowego z bezzałogowym.

CEDD jest programem strategicznym

CEDD to Program uznany został jako element Strategi na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

CEDD na arenie europejskiej

CEDD należy do Europejskiej Sieci Demonstratorów U-Space (European Network of U-Space Demonstrators).
DroneLAB

CEDD DroneLAB

Synergiczne działania ekspertów branży BSP, dziedzin naukowych, instytucji państwowych i samorządów w celu wypracowania użytecznych usług dronowych.
OBSZARY TESTOWE

Obszary Testowe

Wyznaczone i przygotowane obszary testowe przeznaczone dla doskonalenia usług lub opracowywania nowych, przed wdrożeniem komercyjnym.
DTM METROPOLITAN

PANSA UTM

Opracowany i wdrożony system kontroli lotów BSP, głównie w przestrzeni miejskiej, jako narzędzie wspierające bezpieczeństwo lotów.
012345678900123456789001234567890

zarejestrowanych dronów (luty’20)

0123456789001234567890012345678900123456789001234567890

liczba osób posiadających świadectwa kwalifikacji (luty’20)

0123456789001234567890
tyś.

liczba pobranych aplikacji Drone Radar

U-SPACE – RYNEK – WIZJA ROZWOJUBiała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych

Biała Księga systematyzuje i konsoliduje rozproszoną dotąd wiedzę o nowym segmencie rynku lotniczego, czyli bezzałogowych statkach powietrznych (BSP, drony).

Jak działa?CEDD

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) powstał ze względu na potrzebę zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, podnoszenia jej innowacyjności i zaawansowania technologicznego, jak również potrzebę wsparcia i wdrażania nowoczesnych technologii w zakresie analizy danych i nowoczesnych środków transportu. Poparty doświadczeniem i najlepszymi praktykami dostawców i odbiorców usług, konstruktorów, legislatorów oraz osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo w tym bezpieczeństwo danych i poszanowania prywatności.

Partnerzy CEDD

Metropolis GZM
A synergy of cooperation between 41 cities and communes, which gives the country unique opportunities to create ideal conditions for UAV applications.
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/03/ulc-logo-crop-160x160.png
Civil Aviation Authority
Thanks to the solutions developed at CEDD, it will create aviation laws best suited to the realities and meeting the needs for the use of UAVs.
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/03/PAZP_logo.png
Polish Air Navigation Services Agency
The leader of system and strategic solutions for ensuring safety and integration of traffic in the airspace.
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/03/ministerstwo_infrastruktury_black-160x160.png
Ministry of Infrastructure
Sovereignty over the CEDD Programme confirming the high priority for ongoing activities and the strategic approach to the potential applications of UAVs.

ANKIETADołącz do CEDD – wypełnij ankietę

wypełnione dane tworzą bazę Polskich podmiotów, firm czy instytucji naukowo-badawczych, które są obecne w szeroko rozumianej branży BSP

ZMIANY W PRAWIERozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish