Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciDrony – potencjał polskich technologii i usług

2 lipca, 2021
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2021/07/drony_gliwice-6-of-12.jpg

Prezentacja potencjału polskich technologii i usług dronowych – temu służyła konferencja przeprowadzona 22 czerwca 2021 r. w Gliwicach, stanowiąca odpowiedź na potrzeby informacyjne zgłoszone ze strony spółek Skarbu Państwa. Wydarzenie zorganizowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, będąca członkiem CEDD.

Zainteresowanie wykorzystaniem technologii bezzałogowych statków powietrznych dla wsparcia zadań własnych ww. podmiotów zostało wskazane podczas XII Posiedzenia Komitetu Sterującego Programu „Żwirko i Wigura”. Natomiast sam pomysł organizacji spotkania bazował na wynikach ankiety, jaką wśród spółek Skarbu Państwa w kwietniu 2021 roku przeprowadziło Ministerstwo Aktywów Państwowych. Zgodnie z jej wynikami: 31 spośród 44 badanych spółek (70,45 proc.) uważa, że bezzałogowe statki powietrzne są lub mogą być przydatne w prowadzeniu ich działalności.

Zgodnie ze wskazaniami ankiety spółki najczęściej korzystały z usług firm zewnętrznych świadczących usługi z wykorzystaniem dronów w zakresie :

  • usług geodezyjnych i fotogrametrii,
  • usług marketingowych,
  • wykonywania dokumentacji fotograficznej, wizyjnej oraz termowizyjnej,
  • monitorowania, inspekcji i nadzorowania obiektów infrastruktury przemysłowej, logistycznej oraz magazynowej,
  • monitorowania, inspekcji i nadzorowanie infrastruktury oraz urządzeń wytwarzających, przesyłających i magazynujących energię elektryczną, paliwa i ciepło,
  • wsparcia procesu kontroli oraz inwentaryzacji majątku i stanu zapasów spółki.

Prawie połowa spółek – bo aż 21 – prowadziła lub zamierza prowadzić prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem dronów w swojej działalności gospodarczej. Główne obszary tych prac pokrywają się z obszarami wykorzystania dronów, tzn. monitoring, inspekcje i nadzorowanie obiektów infrastruktury i urządzenia spółki, prace geodezyjne i fotogrametria, wykonywanie dokumentacji fotograficznej i wideo, wsparcie systemów bezpieczeństwa, alarmowych i przeciwpożarowych, marketing i promocja spółki, pomiary spalin i zanieczyszczenia środowiska wywoływanego działalnością spółki.

Jako nowe obszary badań spółki wymieniły także:

  • zastosowanie nowych sensorów badawczych podczepianych do dronów,
  • analizę hiperspektralną złóż.

Wskazany w ankiecie potencjał w zakresie potrzeb podmiotów publicznych został zaadresowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego, które zapraszając do współpracy wszystkich partnerów Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD) oraz przedstawicieli polskiej branży bezzałogowych statków powietrznych (BSP), podjęły się organizacji tego wydarzenia.

Przedsięwzięcie realizowane w formule stacjonarnej (z uwzględnieniem wymogów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), spotkało się z dużym zainteresowaniem 106 uczestników: reprezentujących m.in. instytucje centralne, przedsiębiorstwa branży dronowej, spółki Skarbu Państwa z całej Polski, komunalne osoby prawne, spółki z większościowym udziałem kapitału publicznego.

Formuła spotkania umożliwiła nie tylko prezentację multimedialną potencjału branży dronowej, ale również pozwoliła na zaprezentowanie modeli dronów na stanowiskach informacyjnych firm sektora BSP towarzyszących całemu wydarzeniu. Dodatkowo, jako wsparcie prezentacji, organizatorzy zaproponowali firmom możliwość demonstracji dronów w powietrzu. Pokazy te prowadzone były na żywo i streamowane w czasie rzeczywistym. Celem tej rozbudowanej formuły było zapoznanie uczestników – potencjalnych nabywców – z nowymi rozwiązaniami, a także budowanie sieci kontaktów i wymiana dobrych praktyk na rzecz uszczegółowienia potrzeb spółek Skarbu Państwa i dostosowania do tych potrzeb najlepszych dostępnych rozwiązań.

Swoją ofertę zaprezentowały następujące podmioty:

1FLYTRONIC S.A.Dron i system pomiaru dymu z powietrza
2SPARTAQS Sp. z o.o.Dostawa przesyłek dronami
3NEUROSPACE Sp. z o.o.Loty indoor, inwentaryzacje w magazynach wysokiego składowania
4DroneHub Sp. z o.o.Systemy autonomicznego ładowania baterii
5DronpolZapożarowanie hałd, pomiary objętości hałd, Tworzenie map jakości powietrza (MAPAIR)
6FLYFOCUS Sp. z o.o.Systemy Cableguard, Lemur VTOL oraz Kestrel VTOL.
7InvestGIS Sp. z o.o.Teledetekcja z wykorzystaniem analizy hiperspektralnej
8Dron.edu.plDrony w ratownictwie, szkolenia do NSTS, w tym search&rescue, termowizja
9Creotech Instruments S.A.DRM (Drone Rapid Mapping), Systemy monitorowania (ADS-B i GSM), Platforma GREY
10PoldroneDron A.I.OX – drony przemysłowe z silnikami tunelowymi
11BZBUAS Sp. z o.o.Statek Koliber, system VTOL, system automatycznej inspekcji rurociągów
12BTO Sp. z o.o.Bezpieczne baterie – prezentacja na stoisku

 

Wśród uczestników znaleźli się m.in. reprezentanci takich podmiotów jak: PGNIG, PGZ, Grupa Azoty, Polska Grupa Górnicza S.A., Grupa LOTOS S.A. ENEA Innowacje, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Tauron Polska Energia S.A., Tauron Dystrybucja S.A. PZU S.A., PKP S.A. PGE GiEK S.A. PEC Tychy, Katowickie Wodociągi S.A., PWiK Gliwice.

Wszyscy uczestnicy spotkania matchmakingowego, zarówno po stronie branży BSP jak i spółek Skarbu Państwa skorzystali również z aktualnej wiedzy ekspertów ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych – partnerów CEDD.

O uwarunkowaniach prawnych i bezpieczeństwie prowadzenia misji, a także projektach badawczych i planach finansowania rozwoju sektora BSP informowali reprezentanci Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Instytutu Lotnictwa – Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Na cele organizacji wydarzenia Metropolia GZM wykorzystała doświadczenia wdrażania miejskiej mobilności powietrznej gromadzone m.in. w ramach projektów prowadzonych z 41 zrzeszonymi samorządami (np. projekt GOVTECH, projekt U-SPACE Kato) oraz bezpośrednio z ich mieszkańcami – przy wykorzystaniu potencjału 2,2 mln głosów w dyskusji nt. kierunków rozwoju usług dronowych w miastach. Dzięki realizacji powyższych zadań własnych i wynikających z nich wniosków, GZM stale rozwija wiedzę o potencjale polskiej branży BSP, z którą prowadzi stały dialog. Dzięki tej kooperacji do prezentacji potencjału w ramach wydarzenia udało się zaprosić aż 12 reprezentantów sektora BSP.

Należy podkreślić, że jak potwierdziło spotkanie „Drony – potencjał polskich technologii i usług”, bezzałogowe statki powietrzne (BSP) już dzisiaj doskonale sprawdzają się w realizacji wielu zadań, które stanowią istotny obszar działalności podmiotów publicznych m.in. monitoringu środowiska, nadzorze technicznym, fotografii geodezyjnej. Znaczna część oferty rynkowej polskich przedsiębiorstw oferujących usługi dronowe już dzisiaj stanowi dojrzały produkt gotowy do wdrożenia w dużych przedsiębiorstwach np. spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych. Mowa tu w szczególności o usługach monitoringu bezpieczeństwa terenów, monitoringu infrastruktury krytycznej, specjalistycznych pomiarach z wykorzystaniem kamer termowizyjnych oraz multispektralnych, pozwalających na dostarczenie wielowarstwowych, już przetworzonych cyfrowo danych, pozwalających na przyspieszenie procesu decyzyjnego oraz podniesienie jego jakości. Co więcej, polskie przedsiębiorstwa nie tylko oferują usługi „szyte na miarę” spółek, ale w wielu przypadkach są także producentami sprzętu, którego jakość jest bardzo wysoko oceniana w skali świata.