Chwileczkę. Lądujemy...

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Baza producentów/usługodawców branży Bezzałogowych Statków Powietrznych MARKETPLACE

MARKETPLACE to baza wiedzy na temat polskiego sektora Bezzałogowych Statków Powietrznych, stworzona w ramach Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów na rzecz wymiany informacji nt. polskich producentów i usługodawców branży BSP, których potencjał pozytywnie wpływa na rozwój ekosystemu bezpieczeństwa operacji dronami U-Space. Zadaniem bazy jest również zwiększenie świadomości społecznej o dostępności polskich technologii i usług branży dronowej. Ww. oferta została zaprezentowana w formie mapy instytucji/firm prezentującej podmioty B+R, producentów, a także specjalistycznych usługodawców BSP

 1. Baza prezentuje dane teleadresowe firm, tj.:
  a) pełna nazwa firmy;
  b) adres siedziby(lub innej lokalizacji wskazanej w formularzu rejestracyjnym);
  c) adres do strony internetowej wraz z linkiem;
  d) numer telefonu firmy;
  e) współrzędne siedziby firmy (lub innej lokalizacji wskazanej w formularzu rejestracyjnym) zlokalizowane na mapie MARKETPLACE
 2. Zasoby bazy MARKETPLACE mogą zasilać następujące Podmioty (spełniające łącznie poniższe warunki):
  a) producenci/usługodawcy/jednostki B+R branży BSP posiadający siedzibę na terenie RP.
  b) oferenci technologii i usług BSP gotowych do wdrożenia/wdrożonych (8, 9 TRL1).
  c) podmioty, które na podstawie rejestracji zostaną pozytywnie zweryfikowane przez administratorów bazy.
 3. Aby dołączyć do bazy należy:
  a) Wypełnić formularz rejestracyjny zawierający:
  – dane do weryfikacji podmiotu (w tym służbowy nr telefonu i adres e-mail osoby do kontaktu);
  – dane do uzupełnienia w bazie (patrz pkt 1 niniejszego regulaminu).
  – klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator zastrzega możliwość odrzucenia zgłoszenia do bazy w przypadku niewypełnienia przynajmniej jednego z powyższych warunków.
  Rejestracja w bazie producentów/usługodawców branży Bezzałogowych Statków Powietrznych MARKETPLACE stanowi jednoczesne wyrażenie zgody na publikacje na www.cedd.pl danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym (tj. pełna nazwa firmy; adres siedziby(lub innej lokalizacji wskazanej w formularzu rejestracyjnym); adres do strony internetowej wraz z linkiem; numer telefonu firmy; współrzędne siedziby firmy (lub innej lokalizacji wskazanej w formularzu rejestracyjnym) zlokalizowane na mapie MARKETPLACE)
 5. Rejestracja w ww. bazie stanowi jednoczesną zgodę na otrzymywanie ze strony Administratora danych informacji o działalności i inicjatywach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów. Powyższe informacje kierowane będą poprzez przekazane do bazy adresy e-mail.Administratorem bazy oraz danych osobowych jest Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj (link).