Chwileczkę. Lądujemy...

 

DroneCheck / ServiceCheckProces testowy

Uzupełnienie łańcucha korzyści
Obszar testowy stanowi uzupełnienie ścieżki rozwoju usługi w Centralnoeuropejskim Demonstratorze Dronów.

Proces Testowy CEDD został zaprojektowany by kompleksowo wspierać rozwój technologii i usług polskiej branży BSP.

Działania wspierające maja na celu zbliżenie procesu badawczo-rozwojowego z klientem końcowym, czyli zwiększenie szans na komercjalizowanie usług wraz z zwiększeniem ich popularności i dostępności oraz zapewnienie zgodności testowanych rozwiązań z obowiązującymi regulacjami unijnymi i krajowymi.

Etapy testów

Opracowana pod kątem oczekiwań i możliwości technologicznych platforma lub usługa powinna trafić na dwa etapy testów: DroneCheck i ServiceCheck.

Najwyższą jakość merytoryczną w procesie testowym zapewnia udział specjalistów i ekspertów Instytutu Lotnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz.
DroneCheck — Etap testów technologii
etap testów zgodności technologicznej z wymogami prawa i wytycznych certyfikacyjnych, testy odporności na czynniki zewnętrze, diagnoza parametrów, kontrola zgodności ze specyfikacją
ServiceCheck — Etap testów i demonstracji usługi
etap weryfikacji gotowości platformy do świadczenia określonej usługi z założonym poziomem jakości, weryfikacja powtarzalności misji, kontrola parametrów i możliwości bezpiecznej misji w warunkach zgodnych z docelowymi – na wyjściu: rekomendacja do świadczenia usługi

Partner merytoryczny

https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/09/logo-łukasiewicz-instytut-lotnictwa-dlugie_RGB-320x145.png

Partner wspierający

https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/09/LogoTemplate-06-320x80.png

Ścieżka rozwoju usługi

Proces testowy jest ważnym elementem łączącym koncepcje, prototypy czy gotowe rozwiązania z potencjalnym klientem, ponieważ technologia dronowa jest nowa i wymaga przekonania odbiorcy o niezawodności, bezpieczeństwie i korzyściach względem obecnie dostępnych alternatywnych rozwiązań.
opracowanie Marcin Dziekański

Demonstracja usług – przeznaczona ścieżka dla rozwiązań już oferowanych komercyjnie, dojrzałych, w celu prezentacji rozwiązania dla grona odbiorców, potencjalnych klientów. Możliwość wykorzystania obszarów testowych CEDD.

Testowanie usług dojrzałych – zgodnie z TRL-8,9 – wsparcie w doprowadzeniu do usługi do demonstracji, poprzez tworzenie dedykowanej dokumentacji i wspieraniu w uzyskaniu adekwatnej opinii. Testy w obszarach testowych CEDD.

Testowanie usług prototypowych – zgodnie z TRL-7  – wsparcie w procesie dopracowywania usługi poprzez testy technologii, zgodności z przepisami prawa, zdolności do lotu, integracji z dodatkowymi komponentami jak i testy w obszarach testowych.

Testowanie technologii – badanie możliwości technologicznych zgłaszanego rozwiązania z indywidualnym badaniem potrzeb testowych. Możliwe testy w wydzielonych strefach, laboratoriach.

Weryfikacje możliwości dopuszczenia do lotu – inne działania wspierające doprowadzenie zgłaszanych rozwiązań do użytkowania w polskich warunkach.

https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/09/rysunek_1_rodzaje_.jpg
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/09/rysunek_1_rodzaje_TRL-mini.jpg

Proces testowy ServiceCheck

https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/09/rysunek_proces_test.jpg
Krok 1.
Zgłoszenie wniosku przez podmiot chcący wziąć udział w procesie.
Krok 2
Analiza wniosków pod kątem analizy ryzyka wg. zaleceń SORA, tworzenie dokumentacji SORA, uzyskanie wymaganych pozwoleń
Krok 3
Proces testowania wg opracowanych scenariuszy i zbieranie wyników z testów i po nich.
Krok 4
Promocja informacji o osiągnięć i wspieranie rozwiązań o wysokim potencjale rozwoju i wdrożenia.

Procesy testowe CEDD są wspierane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i służą jako wsparcie branży w dostosowaniu się do zmian przepisów. Dzięki udziałowi w testach, przedsiębiorca uzyska wsparcie w tworzeniu dokumentacji, w tym tworzeniu analiz ryzyka SORA, zgodnie z oczekiwaniami przepisów prawa i nadzoru ULC.

Pełna synergia działań

Kluczem do sukcesu działań CEDD dla pobudzenia rynku BSP jest połączenie działań poszczególnych komponentów i przepływ doświadczeń w postaci łańcucha korzyści.

Opracowanie: Marcin Dziekański

Obszary testowe w GZM

W celu realizacji demonstracji usług wytypowano dwa obszary w granicach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które nie kolidowały z rejsowym ruchem powietrznym.

Obszary zlokalizowane są w skrajnie oddalonych miejscach i charakteryzują się odmiennymi cechami takimi jak, bliskość lotnisk, zbiorniki wodne, zróżnicowanie terenu czy odległości w linii prostej. 

Granice obszarów określają granice stref tymczasowo rezerwowanych (Temporary Reserved Area). 

https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/09/metropolia_obszary_800.png

Cele/Korzyści

Udział w procesie testowym jest bezpłatny, skierowany na obustronne korzyści oraz pobudzenie świadomości zarówno branży jak i odbiorców rozwiązań.
Pozyskanie wiarygodnych i danych o technologii i statystyk bezpieczeństwa
Pozyskanie wiarygodnych i danych o technologii i statystyk bezpieczeństwa
Potwierdzenie bezpieczeństwa i jakości technologii
Baza danych o rozwiązaniach technologicznych i ich jakości (lista)

Potwierdzenie wymagań technicznych przez uprawniony podmiot

Szansa na komercjalizację rozwiązania i pozyskanie inwestycji

Potwierdzenie zgodności w wymaganiami prawnymi

Wiedza o szansach wdrożenia technologii lub potrzebie dalszych testów, szanse na pozyskanie finansowania

Dane i dokumentacja potrzebna do uzyskania certyfikatów i dopuszczeń

Szansa na wdrożenie rozwiązania i pozyskanie inwestycji

Opinie, rekomendacje, potwierdzenie wykonania praktycznych testów

Zapewnienie zgodności rozwiązania i jego wykorzystania z regulacjami prawnymi