Chwileczkę. Lądujemy...

 

DroneLAB

Laboratorium usług z wykorzystaniem BSP
CZYM JEST DRONELAB
DroneLAB to skoordynowana praca multidyscyplinarnych zespołów eksperckich w celu opracowania i przetestowania nowych lub modyfikacji istniejących usług z wykorzystaniem BSP.
INTEGRACJA INTERESARIUSZY
DroneLAB to współpraca instytucji, podmiotów gospodarczych czy też mieszkańców zainteresowanych projektami w ramach poszczególnych grup tematycznych/sektorowych.
PROCES
Działania w DroneLAB od samego początku są usystematyzowane, aby móc zapewnić równą skuteczność przy działaniach dla odmiennych dziedzin czy obszarów..

PROCESStandard usług

DroneLAB to nazwa działania, w którym zebrani eksperci (nauka, usługodawca, usługobiorca) w sposób partycypacyjny opracowywują wytyczne do standardu danej usługi, która zapewnia odpowiedni poziom jakości i adekwatny do możliwości zakres. W ramach działania również wykonywana jest konfrontacja zaleceń na bazie misji pilotażowych.
Proces DroneLAB-u opiera się na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/09/rysunek_1_dronelab.jpg

SZEROKI HORYZONTTematyka

DroneLAB obejmują odrębne obszary zastosowań bezzałogowych statków powietrznych, dając możliwość wypracowania dojrzałej i gotowej do zamówienia usługi. To skoordynowane działanie skupiające się na konkretnych zastosowaniach BSP, ale z myślą o doskonaleniu usługi w trybach automatycznych i autonomicznych w przyszłości.

Realizowane lub planowane obszary DroneLAB-ów

Wypracowanie działań dla stworzenia kompletnych i ustandaryzowanych usług z użyciem BSP dla poprawy środowiska i jakości życia.
Opracowanie kompleksowych rozwiązań dla użycia BSP dla wsparcia realizacji inwestycji.
DroneLAB BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Prowadzenie działań dla stworzenia obszaru zastosowań BSP poprawiających bezpieczeństwo publiczne w tym też działania prewencyjne.
DroneLAB ROLNICTWO
Opracowanie standardu usług BSP dla wykorzystania w rolnictwie i wspierające gospodarkę rolną.
DroneLAB TRANSPORT
Wypracowanie bezpiecznych i użytecznych usług z użyciem BSP dla potrzeb trasportu (m.in. mini-cargo).