Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciDrony w Polskiej Policji. W Katowicach odbyło się 3-dniowe seminarium

23 września, 2019
 http://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/09/363-194569.jpg

W Szkole Policji w Katowicach w dniach 11-13 września 2019 r. odbyło się po raz kolejny seminarium szkoleniowe pt. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w Policji oraz sposób postępowania policjantów wobec operatorów BSP naruszających przepisy prawa zorganizowane przez kadrę dydaktyczną Zakładu Wyszkolenia Specjalnego.

Uczestnikami seminarium byli policjanci z Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komend Wojewódzkich Policji w Katowicach, Krakowie, Opolu, Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu i Wrocławiu, Zarządu Centralnego Biura Śledczego w Katowicach, Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz przedstawiciele firm.

W pierwszym dniu seminarium uczestnicy zostali zapoznani m.in. z: instrukcją operacyjną, jej najważniejszymi elementami z punktu widzenia użytkownika bezzałogowych statków powietrznych (BSP), koordynacją BSP w Policji, zasadami współpracy służb ruchu lotniczego z jednostkami Policji podczas wystąpienia wypadków lotniczych oraz innych zdarzeń wpływających na bezpieczeństwo lotów oraz zasadami planowania i wykonywania lotów przez Policję w polskiej przestrzeni lotniczej.

Drugi dzień seminarium został podzielony na dwie części. W pierwszej części, teoretycznej, uczestnicy zostali zapoznani ze sposobami wykorzystania danych zebranych przez bezzałogowe statki powietrzne oraz systemami detekcji i neutralizacji dronów. Następnie uczestnicy praktycznie zapoznawali się z możliwościami bezzałogowych statków powietrznych i zakresem ich wykorzystania w ramach zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

W trzecim dniu uczestnikom zostały przybliżone zagadnienia z praktycznego wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych i funkcjonowania komisariatów Policji na terenie lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Katowice-Pyrzowice. Seminarium zakończyło się wręczeniem uczestnikom przez kierownika Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Tomasza Stechnija pamiątkowych certyfikatów. Odpowiedzialnymi za organizację byli podinsp. Andrzej Wilisowski i kom. Paweł Sitko – nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego.

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach

Adres korespondencyjny:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

KONTAKT

..