Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciNowa funkcjonalność na geoportalu. Rzeźba terenu jako element krajowego U-Space

26 czerwca, 2019
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/06/map-221210_1280-1280x960.jpg

Teraz przy pomocy jednego kliknięcia można odczytać wysokość terenu w dowolnym punkcie Polski – to najnowsza funkcja, jaką udostępniono na rządowym Geoportalu. Technologia może znaleźć zastosowanie również w ruchu powietrznym dla dronów.

Nowej funkcji należy szukać pod adresem geoportal.gov.pl. Wchodząc do działu „Geoportal krajowy”, należy przejść do zakładki „Rzeźba terenu” i zaznaczyć opcję „Numeryczny model terenu”. Następnie wystarczy kliknąć na dowolny punkt na mapie i potwierdzić opcję „WMS, Numeryczny model terenu”. Wyświetli się tabelka, wskazująca dokładną wysokość terenu w miejscu, które kliknęliśmy na mapie.

Informacja wyświetlana na mapie pokazuje wysokość terenu wyznaczoną w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH, a także współrzędne prostokątne miejsca kliknięcia w układzie 1992.

Całość została przygotowana w oparciu o usługę WMS (dostępna TUTAJ). Tym samym można ją zastosować w dowolnym oprogramowaniu wykorzystującym usługi WMS. W przyszłości usługa WMS ma być także rozwijana m.in. przez dodanie innych systemów wysokościowych.

Nowa funkcjonalność Geoportalu pozwala na szybkie i sprawne określenie wysokości dowolnego punktu, co w przypadku map topograficznych wiązałoby się z dodatkowym manualnym wyznaczeniem wysokości w oparciu o punkty o znanych wysokościach lub warstwice.

Rzeźba terenu to także jeden z elementów wykorzystywanych przy opracowaniu krajowego programu U-Space, który ma stworzyć podstawy dla poruszania się dronów w przestrzeni powietrznej.