Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciCEDD włącza się we wsparcie na rzecz wdrożenia nowych przepisów UE dla dronów

31 grudnia, 2020
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/12/fot.-Wojciech-Mateusiak-19-of-25-1280x855.jpg

Przepisy wchodzące w życie równocześnie we wszystkich państwach członkowskich UE
to duże wyzwanie legislacyjne i operacyjne. Właściwa implementacja prawa ma szczególne znaczenie w Polsce, gdzie Bezzałogowe Statki Powietrzne, zawodowo i rekreacyjnie, użytkuje prawie 200 tys. operatorów. To dla nich wszystkich 2020 rok zakończy się w sposób szczególny.

Już od 31 grudnia, z uwagi na wprowadzone prawem unijnym 3 nowe kategorie lotów:

  • otwarta (operacje o najniższym stopniu ryzyka),
  • szczególna (operacje o średnim ryzyku),
  • certyfikowana (operacje o stopniu ryzyka porównywalnym do lotnictwa załogowego),

Wszyscy operatorzy dronów o masie powyżej 250 g lub tych wyposażonych w kamery lub inne urządzenie zdolne do zbierania danych osobowych, zobowiązani będą do rejestracji. Ponadto każdy z operatorów ww. bezzałogowych statków powietrznych będzie musiał przejść szkolenie i zdać egzamin w formie testu online.

Nowe przepisy uszczegóławiają również zasady prowadzenia operacji w kategorii otwartej. Te będą mogły być wykonywane jedynie w zasięgu wzroku pilota lub obserwatora lub w trybie podążania za stacją bazową, plus do maksymalnej wysokości 120 metrów, z poszanowaniem prywatności, a także bezpieczeństwa innych osób, zwierząt oraz pozostałych statków powietrznych.

Koordynacji i ułatwieniu wszystkich działań wdrożeniowych nowego prawa po stronie operatorów mają pomóc: digitalizacja procesów Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także stosowany już z powodzeniem system PansaUTM Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

W implementację aktywnie włącza się również Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów.

Poprzez ofertę wsparcia testów i pilotaży (w ramach procedur ServiceCheck, DroneCheck), CEDD ma w planach również zaangażowanie w prace firm BSP nad tworzeniem analiz ryzyka SORA dla kategorii specjalnej. W ramach tej kategorii zezwolenie na wykonanie lotów będzie dotyczyło już nie rodzaju statku powietrznego, a konkretnego typu operacji (zarówno w  zasięgu wzroku operatora jak i poza nim). Stąd też odpowiednie przygotowanie analizy ryzyka misji powietrznej zgodnie z metodyką SORA ma tak istotne znaczenie. Pomocne w tym celu mogą stać się zasoby CEDD.

Wartość CEDD jako „piaskownicy” regulacyjnej w kontekście nowych przepisów to skrócona ścieżka współpracy pomiędzy partnerami: Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Instytutem Lotnictwa (Sieć Łukasiewicz ILOT), Metropolią GZM, Portem Gdynia i Ministerstwem Infrastruktury na rzecz efektywnego dostosowywania prawa do rzeczywistych wymogów wszystkich uczestników rynku – w tym dostawców technologii
i operatorów.

Zacieśniona współpraca partnerów CEDD, niezbędna do analizy i reakcji na potencjalne zdarzenia, to jednak przede wszystkim bezpieczna dla otoczenia infrastruktura testowa Metropolii GZM oraz laboratoria ILOT.

Rozwiązania/technologie BSP gotowe do wdrożenia lub wdrożone, testowane w ramach procedur DroneCheck lub ServiceCheck będą prezentowane w ramach zadań PromoDrone.

Dzięki bezpiecznej przestrzeni testowej i operacyjnej dla BSP, wsparciu operatorów i dostawców technologii w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, testom rozwiązań, a także ich promocji, w krótkim czasie mamy nadzieję uzyskać efekt w postaci zwiększenia liczby wdrożeń BSP w Polsce, a także wzrostu potencjału innowacyjności krajowego rynku.

Wsparcie CEDD dla firm w zakresie dostosowania do nowych przepisów w pierwszym roku zaplanowane jako bezpłatne.

Zapraszamy do zgłaszania zainteresowania udziału w procesie testowym poprzez formularz zgłoszeniowy

Informacje o przebiegu procedury testowej CEDD już niebawem zostaną szczegółowo wyjaśnione na stronie CEDD.

Informacje nt. nowych przepisów oraz kampanii „Miej drony pod kontrolą”, której Metropolia GZM jest partnerem znajdują się na stronie drony.ulc.gov.pl

Zapraszamy do współpracy!