Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciAKTUALIZACJA 2021r – Dron do kontroli dymu z kominów: w jaki sposób miasto może zamówić taką usługę?

17 listopada, 2021
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/10/fot.-Wojciech-Mateusiak-25-of-25.jpg

Dron to doskonałe narzędzie do kontroli dymu z kominów i wykrywania smogu. Bezzałogowe statki powietrzne w rękach samorządów mogą być skutecznym narzędziem do walki z zanieczyszczeniem powietrza, wykrywając źródła spalania i analizując skład dymu. Jak miasta mogą zamawiać taką usługę? Na to pytanie odpowiada dokument opracowany w ramach CEDD, który powstał we współpracy ze specjalistami.

Opracowanie zawiera rekomendacje zebrane podczas prac zespołu w ramach projektu DroneLAB Środowisko (komponent Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów), zaktualizowane wg stanu wiedzy na rok 2021).

Dron do kontroli smogu – poradnik dla samorządów

Wraz z rozpoczynającym się sezonem grzewczym można się spodziewać, że poziomy dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych znów zostaną przekroczone. Za główne źródło zanieczyszczeń uznaje się domowe piece, które nie spełniają norm emisyjnych. Drony mogą być skutecznym narzędziem do przeprowadzania kontroli takich miejsc.

Przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego można wykonać tysiąc kontroli domowych palenisk w kilkanaście dni, zaś tradycyjną metodą zajęłoby to nawet kilka miesięcy – takimi doświadczeniami dzieliła się katowicka straż miejska podczas „okrągłego stołu”, który odbył się w ubiegłym roku w ramach CEDD. W obradach uczestniczyli także eksperci z dziedziny ochrony środowiska, przedstawiciele samorządów oraz branża dronowa.

Ich uwagi i doświadczenia posłużyły do opracowania dokumentu, który zawiera rekomendacje dotyczące zastosowania BSP w walce ze smogiem, a także wskazówki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla usługi pomiaru smogu. Dokument jest ogólnodostępny i może być pomocą dla jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju.

Dzięki publikacji miasta dowiedzą się, jak dokonać charakterystyki zamówienia takiej usługi, jakie terminy określić na realizację zadania, jak doprecyzować warunki bezpieczeństwa albo stworzyć opis sposobu przygotowania oferty.

Celem CEDD jest m.in. wspieranie rozwoju polskiej gospodarki, jak również potrzeba wsparcia i wdrażania polskich technologii bezzałogowych. Działania związane z wykorzystaniem dronów w celach ochrony środowiska, to również jeden z elementów prowadzonego w ramach CEDD projektu DroneLAB Środowisko.

Dokument z wytycznymi dla samorządów można pobrać TUTAJ.