Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciKonferencja „Drony a nowy wymiar miasta. Wyzwania i doświadczenia” – 21-22.11.2023 – Katowice

7 listopada, 2023
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/08/agenda1-1280x718.jpg

**ZAPROSZENIE**

21-22 listopada 2023, Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Konferencja Dronowa "Drony a nowy wymiar miasta. Wyzwania i doświadczenia" w Katowicach wraz ze spotkaniem European Network of U-space Stakeholders Meeting!
 
Miłośnicy dronów, amatorzy i profesjonaliści, samorządowcy - nie może nas/Was zabraknąć, gdyż to naprawdę ważne wydarzenie.
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach porozmawiamy o przyszłości bezzałogowych statków powietrznych.
Pierwszy dzień przewidziany jest na dyskusję o roli samorządu terytorialnego oraz jego interesariuszy w kształtowaniu bezpiecznej przestrzeni dla wykonywania misji dronowych.
 
W trakcie drugiego dnia, Metropolia GZM będzie gościć przedstawicieli Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol), w ramach European Network of U-space Stakeholders Meeting.
 
Agenda konferencji -->  POBIERZ
Formularz rejestracyjny: WYPEŁNIJ I ZAPISZ SIĘ
Zapraszamy do rejestracji udziału w wydarzeniu.
 
Spotkajmy się w MCK, by mieć wpływ na przyszłość BSP.
 

**INVITATION**

21-22 November 2023, Katowice, International Congress Centre Drone Conference

"Drones and the New Dimension of the City. Challenges and experiences" in Katowice together with the European Network of U-space Stakeholders Meeting!

Drone enthusiasts, amateurs and professionals, local government officials - don't miss us/you as this is a really important event. At the International Congress Centre (ICC) in Katowice, we will talk about the future of unmanned aerial vehicles.

The first day is scheduled to discuss the role of local government and its stakeholders in shaping a safe space for drone missions.

During the second day, the GZM Metropolis will host representatives of the European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol), as part of the European Network of U-space Stakeholders Meeting.

Conference agenda -> DOWNLOAD
Registration form: FILL IN AND REGISTER

We invite you to register your participation in the event. Let's come together at the ICC to influence the future of UAV.