Chwileczk?. L?dujemy...

 

AktualnosciDrony na korytarzach ?ycia i w rolnictwie. Za nami kolejna edycja Droniady

July 9, 2020
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/07/106921996_1633366213481318_4858376322534299046_o-1280x960.jpg

Identyfikacja intruza na autostradowym korytarzu ?ycia oraz identyfikacja obszarów zaj?tych przez patogeny chorób ro?lin ? to g?ówne konkurencje terenowe, które rozegrano podczas Droniady GZM 2020 (1-4 lipca). W rywalizacji bra?o udzia? sze?? zespo?ów akademickich. Nagrod? g?ówn? Przewodnicz?cego GZM w wysoko?ci 15 tys. z?otych zdoby? zespó? MelAvio z Politechniki Warszawskiej.

Tegoroczna Droniada dzieli?a si? na faz? online, przygotowawcz? oraz faz? terenow?. W grudniu 2019 r. ch?? startu wyrazi?o 10 zespo?ów. Okres pandemii i pracy zdalnej wytrzyma?o ostatecznie sze?? zespo?ów: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy UTP, HetBot, High Flyers, WUThrust, AGH&Dronpix oraz Ko?o Naukowe Avioniki MelAvio.

To w?a?nie MelAvio zdoby?o we wszystkich konkurencjach najwi?ksz? ??czn? liczb? punktów i si?gn??o po nagrod? g?ówn? Przewodnicz?cego GZM w wysoko?ci 15 tys. z?. Z kolei nagroda specjalna w wysoko?ci 2 tys. z? za demosystem pow?drowa?a do zespo?u WuThrust.

Celem Droniady jest dostarczenie innowacyjnych rozwi?za? z dziedziny robotyki, teleinformatyki i lotnictwa, które w przysz?o?ci znajd? szerokie zastosowanie m.in. w pracy samorz?dów czy s?u?b mundurowych.

 

L.p.             Nazwa zespo?uPrezentacja onlineKorytarz ?yciaTrzy kolorySUMA 
1HighFlyers72511,543,5
2HetBot75517
3AGH & Dronpix68519
4WuThrust100010
5Melavio82135,564,5
6UTP8008

Organizatorem g?ównym Droniady GZM 2020 jest Fundacja Instytut Mikromakro. Wspó?organizatorami konkursu byli Metropolia GZM, Pozna?skie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo?arowej.

Zdj?cia: Metropolia GZM

Wi?cej na: droniada.eu

en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish