Chwileczkę. Lądujemy...

 

NOWY OBSZAR PRZESTRZENIProces testowy CEDD

Sprawdzamy technologie i usługi ułatwiające codzienne życie

Najważniejszym elementem dla rozwoju branży bezzałogowych statków cywilnych dla zastosowań cywilnych jest zapewnienie bezpieczeństwa lotów. Aby uzyskać potwierdzenie bezpieczeństwa i jakości sprzętu czy usługi, istotne jest niezależne testowanie rozwiązań. Dla realizacji testów powstał proces testowy CEDD, który obejmuje komponenty zarówno testu technologii jak i samych usług.

Dążymy do bezpiecznego udostępniania przestrzeni powietrznej dla bezzałogowych statków powietrznych używanych w autonomii

Zanim usługi pojawią się nad miastami, dokładnie je sprawdzimy i zademonstrujemy. Po to właśnie są nasze obszary testowe.

DRONE CHECK
SERVICE CHECK

Proces testowy w CEDD

OBSZAR TESTOWY

Co to jest i do czego służy obszar testowy CEDD

LOKALIZACJA

Lokalizacje obszarów testowych CEDD na terenie GZM

ZGŁOSZENIE DO PROCESU TESTOWEGO

Formularz zgłoszenia do procesu testowego

Jedyny w PolsceDemonstrator dronów

Oferujemy miejsce dla prezentacji rozwiązań bezzałogowych statków powietrznych w zastosowaniach dla konkretnych usług
DEMONSTRACJA USŁUGI
Możliwość prezentacji sprzętu i usługi przed potencjalnym klientem
TESTOWANIE TECHNOLOGII
Możliwość testowania platform, zgodności ich działania z systemami kontroli lotów i lądowych systemów wspierających misje.
WERYFIKACJA DOPUSZCZENIA DO LOTU
Możliwość testowania parametrów platform i ich weryfikacja dla uzyskania odpowiednich pozwoleń.
TESTOWANIE USŁUG
Możliwości sprawdzenia powtarzalności i prawidłowości działania usługi przed wdrożeniem komercyjnym.
POTWIERDZENIE PARAMETRÓW
Możliwość potwierdzenia w praktyce parametrów deklarowanych przez producenta przy docelowym wdrożeniu.
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2017/12/home_inner_04-640x427.jpg
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/07/d-15.jpg

Co to jest obszar testowy CEDD?ZASADY DZIAŁANIA

To wydzielona w przestrzeni powietrznej strefa, która na potrzeby wykonywanego testu jest wydzielana i izolowana z ruchu lotniczego. Inni użytkownicy przestrzeni nie powinni w tym czasie znaleźć się w tej strefie zgodnie z prawem.
Obszar wówczas jest gotowy do przeprowadzania testów poza zasięgiem wzroku operatora lub w trybach automatycznych. W ramach prac badawczych i za zgodą ULC oraz PAŻP, możliwe są dopuszczenia do lotów autonomicznych.

Na obszary testowe CEDD trafiają już rozwiązania technologicznie dojrzałe i bezpieczne, a testy dotyczą poprawności wykonania usług z ich wykorzystaniem. Porównując do samochodów, to jakby sprawdzać czy zabudowa samochodu dostawczego idealnie sprawdza się dla konkretnego Nam potrzebnego wykorzystania np. transportu żywności. Ale już sam pojazd jest bezpieczny.

Lokalizacja i charakterystyka obszarów

Obecnie zdefiniowane są dwa kluczowe obszary przeznaczone do realizacji testów w CEDD. Jednakże, w zależności od potrzeb zgłoszonych do procesu rozwiązań technologicznych czy usług, obszary będą wyznaczane indywidualnie i mogą być zlokalizowane w innej części GZM czy kraju.

Charakterystyka obecnych obszarów przeznaczonych do testów przestawiona została poniżej.

Strefa TR 165Obszar Rudziniec

Charakterystyka terenu:

 • Obszary rolne
 • Tereny leśne o zróżnicowanym drzewostanie
 • Zbiorniki wodne
 • Kanał wodny
 • Infrastruktura drogowa
 • Dalekie dystanse dla lotów

Granice poziome:
50°25’39″N 18°22’21″E
50°27’07″N 18°26’45″E
50°24’00″N 18°36’17″E
50°20’21″N 18°36’25″E
50°19’14″N 18°24’26″E
50°21’16″N 18°22’04″E

Granice pionowe:

Dolna granica:   GND

Górna granica:   2000 ft AMSL

Strefa TR 166Obszar Sławków

Strefa objęta systemem ADS-B

Charakterystyka terenu:

 • Tereny leśne o zróżnicowanym drzewostanie
 • Tereny miejskie
 • Tereny przemysłowe
 • Infrastruktura krytyczna
 • Linie kolejowe i energetyczne
 • Dalekie dystanse dla lotów
 • Miejsca dla bezpiecznych lądowisk

Granice poziome:

50°17’54″N 19°15’55″E
50°20’07″N 19°22’55″E
50°17’24″N 19°23’54″E
50°15’54″N 19°17’27″E
50°16’13″N 19°22’49″E

Granice pionowe:

Dolna granica:   GND

Górna granica:   2000 ft AMSL