Chwileczkę. Lądujemy...

 

DroneLAB ŚRODOWISKO

Obszar ochrony środowiska, czyste powietrze, czyste otoczenie

DroneLAB Środowisko, to pierwszy z cyklu planowanych działań skoncentrowanych na określonym sektorze zastosowań, mających na celu stworzenie warunków do rozwoju branży Bezzałogowych Statków Powietrznych.

https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/03/54217284_1230467937104483_8794048849703337984_o.jpg
1. IDENTYFIKACJA POTRZEB

DroneLab Środowisko zainicjowany został podczas okrągłego stołu poświęconego możliwości wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych na rzecz poprawy jakości środowiska w mieście, zorganizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju spotkania w ramach COP 24 w Katowicach (więcej tutaj).

Wypracowane podczas spotkania rekomendacje wskazały, że firmy z branży BSP we współpracy z instytucjami badawczymi oraz lokalnymi samorządami prowadzą już pierwsze pilotażowe projekty mające na celu wykorzystanie dronów na rzecz ochrony powietrza oraz ograniczenia ryzyk związanych z utylizacją śmieci.

Określono również pierwsze potrzeby i wymagania dla zastosowań BSP w służbie ochrony środowiska – tutaj głównie monitorowania niskiej emisji (smog).

2. ANALIZY

Aby zagwarantować wysoką jakość usług z wykorzystaniem BSP oraz otworzyć rynek dla tych usług DroneLABu Środowisko podjął działania mające na celu wypracowanie metoda partycypacyjną (we współpracy z kluczowymi ekspertami oraz przedstawicielami branży) wspólnych standardów dla usługi mającej na celu poprawę jakości powietrza z wykorzystaniem BSP.

W pierwszej fazie powołano zespół roboczy angażując ekspertów z obszarów badawczo-naukowych (uczelnie wyższe, Instytuty badawcze), przedstawicieli branży, przedstawicieli obecnych użytkowników usługi (m.in. Straż Miejską) i przyszłych (samorządy).

Podczas skoordynowanej wspólnej pracy określono obecne dostępne możliwości techniczne i zidentyfikowano obecnie znane bariery w ewaluacji usługi. Określono na tej bazie wytyczne dla zakresu i sposobu wykonania usługi (tutaj monitorowanie niskiej emisji) w sposób optymalny i mający przynieść oczekiwane korzyści.

3. PILOTAŻ

Aby móc sprawdzić określone wytyczne przygotowano wymagania do przeprowadzenia testu usługi w warunkach rzeczywistych.

Na stronie CEDD ogłoszone zostało zaproszenie do testu (zaproszenie do testów) i dodatkowo zostało wysłane zaproszenie bezpośrednie do firm, które deklarowały posiadane doświadczenie w obszarze pomiarów niskiej emisji.

Zgłoszone firmy wykonały bezpłatnie test usługi w porozumieniu z Strażą Miejską w wybranych miastach. Testy wykonane zostały w sposób niezależny, wyłącznie w oparciu o wytyczne.

Zebrane dane i wnioski posłużą do kolejnego etapu procesu.

Partnerzy pilotażu

Do ogłoszonego testu wytycznych usług monitorowania niskiej emisji dołączyły firmy z doświadczeniem w tym obszarze. Jednocześnie dziękujemy za ich udział w pilotażu.

https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/04/flytronic-640x427.png
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/04/thumb_c18aac9_adaptiveResize_633_416.jpeg
4. WYNIKI

Zebrane wyniki i wnioski z wykonanych testów zostaną zebrane i dokonana zostanie ich analiza. Jednocześnie zostaną one porównane z dotychczasowymi doświadczenia z przeprowadzonych już komercyjnie usług w różnych miastach.

Proces jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych i wszelkie uwagi można kierować na adres email (Kontakt).

Po zebranie zgłoszonych wniosków i wyników, planowane są spotkania grupy robocznej (zarówno obiegowa anliza wyników jak i spotkanie „okrągły stół”.

5. STANDARD

Wszelkie opracowania, wytyczne i wyniki dyskusje zamknięte zostaną w formie rekomendacji do standardu.

Z jednej strony zostaną one przekazane do odpowiedniego resortu, jeśli wymagane są dalsze prace na poziomie wsparcia rządowego, z drugiej zostaną zredagowane pod kątem ich wykorzystania przy opracowywaniu SIWZ’ów przez usługobiorców (samorządy).

DroneLAB Środowisko współ-koordynowany jest przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/04/0-e1554637642471.jpeg

Partnerem wykonanych pilotaży jest Polski Fundusz Rozwoju

https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/02/pfr_logo.png