CEDD to silna kooperacja Partnerów, dla tworzenia ekosystemu obszarów BSP, zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz docelowej integracji przestrzeni lotniczej ruchu załogowego z bezzałogowym.

CEDD to Program uznany został jako element Strategi na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

CEDD należy do Europejskiej Sieci Demonstratorów U- Space (European Network of U-Space Demonstrators).

Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia

Synergia współpracy 41 miast i gmin dająca wyjątkowe w skali Kraju możliwości stworzenia idealnych warunków dla zastosowań BSP.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Dzięki rozwiązaniom wytworzonym w CEDD, stworzy najbardziej dopasowane do realiów i odpowiadające na potrzeby, prawo lotniczne dla użytkowania BSP.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Lider rozwiązań systemowych i strategicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa i integracji ruchu w przestrzeni lotniczej.

Ministerstwo Infrastruktury

Zwierzchnictwo na Programem CEDD potwierdzające wysoki priorytet dla prowadzonych działań i strategicznego podejścia do potencjału zastosowań BSP.

 • Jak działa CEDD?

  Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) powstał ze względu na potrzebę zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, podnoszenia jej innowacyjności i zaawansowania technologicznego, jak również potrzebę wsparcia i wdrażania nowoczesnych technologii w zakresie analizy danych i nowoczesnych środków transportu. Poparty doświadczeniem i najlepszymi praktykami dostawców i odbiorców usług, konstruktorów, legislatorów oraz osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo w tym bezpieczeństwo danych i poszanowania prywatności.

 • Kluczowe cele

  • budowa pierwszych systemów zarządzania lotami bezzałogowych statków powietrznych (DTM)
  • tworzenie warunków do testowania nowych zastosowań dla BSP
  • identyfikacja przeszkód legislacyjnych i prawnych oraz podejmowanie działań w kierunku ich dopasowania
  • integracja środowiska BSP oraz tworzenie ekosystemu wspierającego rozwój rynku w Polsce
  • rozwój świadomości obywateli korzyści z wykorzystania BSP
  • wspieranie działań zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze BSP skierowanych do służb porządku publicznego

Wielki spis branży. Chcesz dołączyć do CEDD?

Trwa inwentaryzacja środowiska BSP. Uzupełnij dokładnie ankietę, opisz Nam swoją firmę czy działalność, a My pokażemy Cię już wkrótce na mapie branży CEDD. To pierwszy krok na dołączenie do CEDD.